Het algemene adres van de afdeling is: duurzametechnologie@kivi.nl

Wim van Beers voorzitter
Thomas Collette secretaris
Karl Wijngaarden penningmeester
André Dijkmans lid
Elma Schoenmaker-van der Bijl lid
Ton Mekel lid
Ton van Oostwaard lid