Het algemene adres van de afdeling is: duurzametechnologie@kivi.nl

André Dijkmans voorzitter
Karl Wijngaarden penningmeester
Janjoris van Diepen lid
John Susebeek lid
Leon Urlings lid