Het algemene adres van de afdeling is: duurzametechnologie@kivi.nl

Wim van Beers voorzitter
John Susebeek secretaris
Karl Wijngaarden penningmeester
André Dijkmans lid
Elma Schoenmaker-van der Bijl lid
Thomas Collette lid
Ton Mekel lid