Het algemene adres van de afdeling is: duurzametechnologie@kivi.nl

André Dijkmans voorzitter
Janjoris van Diepen secretaris
Karl Wijngaarden penningmeester
John Susebeek lid
Leon Urlings lid