Maatschappelijk Lokaal Goed Bezig, kort MLGB, is een kleine netwerkgroep KIVI-leden, die in hun gemeente op een of andere manier actief zijn in een energie initiatief. Doel van deze groep is om onderling kennis en ervaring uit te wisselen en om gemeenschappelijke onderwerpen aan te pakken. Waar objectieve informatie en bewustwording over energietransitie zo belangrijk is voor alle burgers en ingenieurs, vermoeden we, dat er heel wat KIVI-leden zijn, die geïnteresseerd zijn in onze activiteit.

Er is veel gaande op het gebied van energietransitie: de ontwikkeling van warmte plannen voor wijken en regionale energie plannen voor opwek, ook al worden momenteel deze activiteiten bemoeilijkt door de coronacrisis. Deze crisis maakt het wel mogelijk om een aantal onderwerpen aan te pakken, die lokale actoren helpen hun activiteiten te versterken. Waar mogelijk wil de netwerkgroep in 2020 kennis en ervaring van KIVI-leden op allerlei technisch gebied raadplegen en zo ontwikkelingen kunnen duiden en mogelijkheden en onmogelijkheden aangeven.

De Netwerkgroep MLGB zal geïnteresseerden met enige regelmaat op de hoogte houden van de vorderingen. De 1e uitgave van de Energietransitie Update vindt u hier.

Wil je meedenken of meedoen, aarzel niet!

Zoals gezegd denken we, dat er heel wat KIVI-leden zijn, die geïnteresseerd zijn in onze activiteit. Daarom: spreekt één van de onderwerpen hieronder je aan, of ben je geïnspireerd door één van de links van verschillende KIVI-afdelingen, die in de afgelopen jaren aandacht hebben gegeven aan hernieuwbare energie en de verduurzamingsonderwerpen? Neem dan contact op met ons! 

Onderwerpen

Links naar KIVI energie activiteiten

E-mail MLGB deelnemers

Regionale opwek

EL Energieplan 2050

Jan Assink

Wijkinfra transitie

Onze energietoekomst

Leon Urlings

Woning renovatie

GEL Energieopslag

Marcel van der Maal

Aardwarmte

RNH ECN Wind Testpark

Mat Schatorje

Collectieve systemen

GEL Drijvend zonnepark

John Susebeek

Energieopslag

DT Waterstof

Tom Bijnagte

Waterstof

Met alleen zon en wind