Maatschappelijk Lokaal Goed Bezig, kort MLGB, is de naam van kleine groep van DT leden, die in hun gemeente op een of andere manier actief zijn in een energie initiatief: in een energie coöperatie, een vrijwilligers burgerinitiatief of een Buurkrachtgroep. Doel is om onderling kennis en ervaring te delen naar de lokale groepen, en anderzijds hun vragen en successen van lokale initiatieven te delen en te adresseren.

Dit is hopelijk ook interessant voor DT, zusterafdelingen en vele KIVI-leden. Afdelingen hebben in de afgelopen twee jaar al heel wat aandacht gegeven aan hernieuwbare energie en de onderwerpen daaromheen, en daar willen we de komende tijd gebruik van maken. Met de recente landelijke besluiten, plannen en ontwikkelingen wordt de behoefte aan duurzame en betaalbare energie en warmte snel groter. Bewust zijn en duiden van technologieën nog in ontwikkeling zijn, kunnen leden en lokale initiatieven helpen. De MLGB groep gaat die groepen en betrokken opzoeken.

Anderzijds willen we ook openstaan voor die afdelingen en hun leden, die geïnteresseerd zijn in duurzame energie, in hun eigen woning iets hebben gedaan of in hun gemeente of regio actief zijn op het gebied van transitie en duurzame energie.

Wil je meedenken of meedoen, aarzel niet!

Hieronder vind je lijstjes van mogelijke onderwerpen en een handvol links naar recente KIVI events over verduurzaming.


MLGB nu:

Jas Assink

Leon Urlings

Marcel van der Maal

Mat Schatorje

John Susebeek


MLGB onderwerpen

  • Collectieve systemen
  • Duurzame warmte
  • Energieopslag
  • Informatiebronnen
  • Sanewerking partners
  • Warmtepompen
  • Windenegie
  • Zonne-energie

KIVI duurzame energie

EL Energieplan 2050

Onze energietoekomst

GEL Energieopslag

RNH ECN Wind

Testpark

GEL Drijvend zonnepark