Afdeling Duurzame Technologie

Van de huidige ingenieur wordt verwacht zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en rekening te houden met de economische, de maatschappelijke en ecologische gevolgen gedurende de gehele levensduur van zijn projecten. De wereld van nu heeft technologisch en sociaal duurzame oplossingen nodig. De vakafdeling Duurzame Technologie houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van:

 • Duurzame energietechnologie
 • Grondstoffenvoorziening
 • Bio-based technologie
 • Klimaatverandering
 • Energiebesparing
 • CO2-benchmarking, -reductie en –opslag
 • Milieumanagement
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Circulaire economie
 • Ruimtelijke ordening, landschapsinrichting en beheer
 • Cradle to cradle productie
 • Ontwikkeling van de metropolen
 • Ecodesign
 • Dierenwelzijn, voedselproductie, voedselveiligheid

Kennis- en netwerkplatform

Wij bieden een platform aan onze leden voor het verhogen van kennis en uitbreiden van het netwerk rondom de (technologische) uitdagingen van morgen. Welke technologische duurzame oplossingen bieden wij voor de stijgende vraag naar energie en voedsel wereldwijd? Hoe richten we onze productie in, in balans met mens, milieu en maatschappij?

Bijeenkomsten

Ongeveer 10 keer per jaar organiseren wij een bijeenkomst over één van bovenstaande onderwerpen, meestal op locatie bij een bedrijf. Gerenommeerde sprekers lichten u in over de laatste stand der techniek en we sluiten meestal met een netwerkborrel. Toegang voor studentleden is gratis.

Jaarverslagen

De vakafdeling Duurzame Technologie publiceert ieder jaar haar jaarverslag om verantwoording af te leggen aan haar leden. Hieronder vindt u de meeste recente jaarverslagen.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016