Aanleiding

Het is met een groot genoegen, dat wij (afd. Elektrotechniek) u allen uitnodigen voor een inspirerend bedrijfsbezoek aan ELEQ in Steenwijk op vrijdag 21 juni n.a.v. een eerder door ons georganiseerd E Lunch Webinar. Hun missie, "Mastering Electricity Worldwide", weerspiegelt hun toewijding aan het beheersen van elektriciteit door middel van samenwerking en innovatie. Tijdens het bedrijfsbezoek zult u de kans krijgen om de state-of-the-art faciliteiten te bezichtigen en meer te leren over de producten en markten voor de energiemarkt.

Het hoogtepunt van het bedrijfsbezoek zal een presentatie zijn van ir. Reinout Edgar Getreuer, Technisch Directeur bij ELEQ. Reinout zal spreken over de ontwikkeling van hoogspanningsstations en componenten voor toekomstige elektriciteitsnetten en hij zal zijn uitgebreide expertise delen op het gebied van energietransities en elektrische energie systemen.

"Hoe gaan toekomstige elektriciteitsnetten voor duurzame energie (smart grids) worden ontwikkeld?"

Hoe gaan de nieuwe hoogspanningsstations voor deze netten worden ingericht en hoe worden de componenten ontwikkeld voor deze toekomstige elektriciteitsnetten (grids), waarbij een veel hogere capaciteitsvergroting voor transport van duurzame energie nodig is?

Hoe passen de al bestaande elektriciteitsnetten hierin? Zijn de bestaande componenten bestand tegen de veel hogere capaciteit?

Het thema is dan ook de overgang van het elektriciteitsnet (grids) naar de toekomstige situatie (met capaciteitsvergroting) uiteenzetten, als ook voorbeelden van componenten, die hiervoor moeten worden aangepast of zelfs opnieuw moeten worden ontworpen.

Met het proces “Meten is weten”, speciaal afgestemd op de energie transitie, kan worden overgegaan van een statische bedrijfsvoering in bestaande elektriciteitsnetten (met veelal analoge componenten), naar een veel dynamische bedrijfsvoering met een veelheid aan diversiteit aan opwerkers, waardoor moet worden overgegaan op digitale componenten (spannings- en stroommetingen). 

Speakers bio

Reinout Getreuer heeft een master Electrical Power Engineering aan de TU Delft en Economic History aan de Universiteit van Leiden. In beide studies heeft hij zich gericht op de energie transitie. In Delft vanuit technisch perspectief, in Leiden vanuit sociaal, politiek, economisch perspectief. Na zijn afstuderen bij TenneT heeft Reinout een aantal jaar bij het kenniscentrum in offshore-energie De DOB-academy in Delft gewerkt, alvorens naar Siemens te gaan. Bij Siemens was hij eerst als ingenieur en later als project manager betrokken bij de bouw van energie voorzieningen voor datacenters in Europa, Afrika en Azië. 

In 2020 heeft Reinout de overstap gemaakt naar ELEQ (zijn familiebedrijf), waar hij vanaf 2023 de rol van Technisch Directeur vervuld.  

ELEQ Steenwijk

Veiligheid

Voor het veilig kunnen betreden van de fabriek zijn veiligheidsschoenen (S3) verplicht, gaarne deze meenemen.

Links:

Programma

 -  uur Inloop met koffie thee
 -  uur Intro door KIVI Elektrotechniek
 -  uur Presentatie door ir. Reinout Getreuer Technisch Directeur ELEQ
 -  uur Rondleiding door de fabriek
 -  uur Vragen en afsluiting
 -  uur Netwerken en frisdranken
 -  uur Einde