Hoogspanningsstation Eindhoven Oost: netcongestie en verbeteracties met Enexis

Organisatie: KIVI EL-Zuid met KIVI Regio-Zuid en Enexis.

Netcongestie

Samen werken we aan een duurzame toekomst. Een van de aspecten is klimaatverandering ten gevolge van de CO2 uitstoot die we met elkaar veroorzaken. Er wordt op steeds grotere schaal hernieuwbare elektrische energie toegepast om de CO2 uitstoot te beperken. Vaak opgewekt met zonnepanelen en windturbines op land en op zee. Elektrificatie van veel van de energie die we gebruiken is dan een van de noodzakelijke vervolgacties. Maar daardoor ontstaat veel vraag en aanbod van elektriciteit waar het elektriciteitsnetwerk niet op is berekend. De snelheid waarmee het netwerk hiervoor uitgebreid kan worden loopt achter op de vraag naar capaciteit. Vandaar dat we met netcongestie te maken hebben. De congestie hindert nu de economische ontwikkeling. Voor een nieuwe aansluiting voor (hernieuwbare) elektriciteitsproductie en/of -consumptie is op veel plekken geen ruimte op het net. Dat zien we op de capaciteitskaartjes zoals door Enexis en Netbeheer Nederland worden gepubliceerd. Er is een Landelijk Actieplan Netcongestie van Netbeheer Nederland om dit probleem aan te pakken.

Oplossingen voor Netcongestie

Op landelijke schaal wordt door de netbeheerders samen met de overheid gewerkt aan oplossingen voor de netcongestie. Door aanpassen van de regelgeving, door het net slimmer te gebruiken met congestiemanagement en door verzwaring van HS, MS en LS netten.

HS leiding ondergronds (bron Enexis)

Bij dit bezoek zal Enexis uitleg geven van de problematiek met focus op Brabant. Wat is de status nu en wat wordt er gedaan en gepland om tot verdere verbetering te komen. Dit leidt tot fysieke aanpassingen in het net, niet alleen verzwaring, maar ook maatregelen om slimmer met het net te kunnen werken. De plannen en de veranderingen in hard- en software die nu worden geimplenteerd in het systeem komen aan de orde. Nog duidelijker zal de omvang van de verbeteracties worden door een bezichtiging op het terrein van het Station Eindhoven Oost.

Station Eindhoven Oost

Station Eindhoven Oost is een belangrijke schakel in het hoogspanningsnet in Brabant. Het station is destijds gebouwd als eerste fase van het 380 kV-hoogspanningsnet in Nederland aldus TenneT op de webpagina van het renovatie project. Op het terrein ligt ook een 150 kV station dat gedeeltelijk van TenneT en gedeeltelijk van Enexis is.

380kV station (bron Enexis)

Dit hoogspanningsstation is verouderd en daarom is het nodig om maatregelen te treffen. Zo kunnen TenneT en Enexis aan de elektriciteitsvraag in de regio Eindhoven blijven voldoen. Hoe de uitbreiding wordt vormgegeven is op dit moment onderwerp van studie door TenneT en Enexis.

Netwerken

Tijdens de presentaties en na de rondleiding is er uitgebreid mogelijkheid voor interactie met de Enexis medewerkers. Het bezoek wordt afgesloten met de mogelijkheid om te netwerken onder het genot van een kop koffie in de kantine van het schakelstation.

Veiligheidseisen voor bezoek:

De deelnemers zorgen er zelf voor veiligheidsschoenen (S3) en helm (niet ouder dan 5 jaar) bij zich te hebben.

Verder doen de deelnemers vooraf de verplichte veiligheidsinstructie op (https://poortinstructienetbeheernederland.nl/), om zich op de hoogte te stellen van de Enexis-veiligheidsvoorschriften. Kies voor de TSO-versie van de instructie. Het hierbij verkregen certificaat moet bij betreden hoogspanningsstation worden getoond.

De excursie vergt een enige lichamelijke inspanning, een adequate conditie en goed ter been zijn, wordt van de deelnemer verwacht.

N.B. Op het hoogspanningsstation is het hebben van een pacemaker verboden.

Deelname

KIVI leden hebben voorrang bij de aanmelding. Voor niet KIVI-leden is een beperkt aantal plaatsen (ongeveer 20%) ter beschikking.

Locatie

Op het bijgevoegde kaartje is de juiste ingang met een gele pijl aangegeven. Parkeren bij de ingang of langs de Daalakkersweg 26, 5641JA Eindhoven.

 

Programma

 -  uur Welkom
 -  uur Enexis en uitleg netvlakken
 -  uur Congestie management en aanpassingen in netwerk
 -  uur Pauze en groepen vormen
 -  uur Rondleiding (3 groepen)
 -  uur Napraten en vragen