Monitoring Sluizen IJmuiden levert verrassende resultaten

H.R. Havinga, J. Brinkman, E.C.A.N. Valckenier von Geusau, Geotechniek nr. 3, augustus 2017, pagina 8

In IJmuiden wordt tussen de bestaande Noordersluis en Middensluis een nieuwe zeesluis ge- bouwd. Tijdens de bouw moeten de bestaande sluizen blijven functioneren. Daarom zijn eisen aan de verplaatsingen van deze sluizen gesteld. Om inzicht te krijgen in de verplaatsingen als gevolg van het reguliere schutbedrijf en andere invloeden zijn de sluizen een jaar lang gemonitord. Dit artikel gaat in op de inrichting en resultaten van de monitoring. De uit de metingen volgende verplaatsingen zijn verrassend groot. Volledige artikel

Toepassingsmogelijkheden voor continue glasvezelmonitoring bij dijken

A.R. Koelewijn, F.P.W. van den Berg, L.E.B. Saathof, Geotechniek nr. 3, augustus 2017, pagina 16

Met behulp van glasvezels is het mogelijk om over een grote afstand de temperatuur en de rek van een kabel in de grond te meten. Toepassingen bij dijken betreffen temperatuurmetingen ten behoeve van de detectie van een sterk lokaal optredend faalmechanisme als piping en deformatiemetingen om potentiële problemen vroegtijdig te onderkennen. Dit wordt voor piping geïllustreerd aan de hand van metingen bij de IJkdijk en voor deformaties aan de hand van een pilot langs de Gele Rivier in China. Volledige artikel

Doorlatendheidsonderzoek met de HPT-sondering en MPT Mini-Pompproeven

B.M. Berbee, G.R.P. van Goor, E. Martac, Geotechniek nr. 3, augustus 2017, pagina 24

De Hydraulic Profiling Tool (HPT) is een sondeertechniek om in het veld tegelijkertijd met een traditionele sondering de relatieve doorlatendheid over de sondeerdiepte te meten. Door hierbij op verschillende diepten Mini-Pompproeven (MPT) uit te voeren, kan de absolute doorlatendheid afgeleid worden. Zo wordt snel en met relatief geringe kosten een continu profiel van de doorlatendheid verkregen die direct gebruikt kan worden bij monitorings- infiltratie- bronnerings- en waterkeringsvraagstukken. Volledige artikel

Het effect van een slepend anker op een bodembescherming van stortsteen

S. Crum, M.L.E.B. van der Hoeven, L.P.H.C. Krouwel, H.J. Verhagen, Geotechniek nr. 3, augustus 2017, pagina 32

Slepende ankers door stortsteen zijn vooral onderzocht voor beschermingen met een kleine breedte. Het gebruik van de ontwerprichtlijn (Crum, 2015) samen met een (schaal) model kan een zeer efficiënte manier zijn om ontwerpen van bijvoorbeeld rivierbodembescherming op waterremmende lagen, tunnelbeschermingslagen en erosiebescherming te optimaliseren in gebieden waar slepende ankers een risico zijn. Volledige artikel

Geothermische screeningstool: Inschatting van de warmtegeleidbaarheid van de Vlaamse ondergrond

G. Van Lysebetten, Geotechniek nr. 3, augustus 2017, pagina 46

Om toe te laten de haalbaarheid van ondiepe geothermie in een vroeg stadium van een bouwproject na te gaan, werd in het kader van het VLAIO VIS-traject Smart Geotherm een online screeningstool ontwikkeld. Een belangrijke parameter bij het ontwerp van gesloten geothermische systemen is de warmtegeleidbaarheid van de ondergrond. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de methodologie die gehanteerd werd om deze parameter voor de ondergrond in Vlaanderen nauwkeuriger in kaart te brengen. Volledige artikel

Ontlastingsconstructies met gewapende grond kans voor ontwerp kunstwerken

C. Brok, Geotechniek nr. 3, augustus 2017, pagina 56

Gewapende grondconstructies zijn momenteel in de infrastructuur een geaccepteerde en volwassen toepassing geworden. De gewapende grondconstructie met de meeste (positieve) invloed op kunstwerken betreft de toepassing als gronddrukontlasting. Hierdoor kan de betonconstructie geoptimaliseerd worden waardoor de winst zowel in geld als in uitvoeringstijd kan zijn. In de afgelopen 10 jaar zijn de nodige ontlastingsconstructies uitgevoerd. Volledige artikel

Spelen met geokunststof 6; NGO-workshop 13 april 2017: aardbevingsbestendig bouwen met geokunststoffen

S. van Eekelen, P. van Duijnen, S. Slob, W. Voskamp, E.W. Vastenburg, J. van den Berg, Geotechniek nr. 3, augustus 2017, pagina 60

Om de kennis over de geokunststoffen bij het aardbevingsbestendig bouwen te delen, organiseerde het NGO haar zesde creatieve sessie op een mooie zonnige dag in april. Ontspannen of wapenen, dat zijn de twee hoofdtoepassingen van geokunststof bij aardbevingsbestendig bouwen. Dus wateroverspanning afvoeren door drainagevoorzieningen of horizontale versnellingen opvangen met wapening. In aardbevingsgevoelige landen zoals Japan dagelijkse praktijk, in Nederland moet dat nog komen. Volledige artikel