De afdeling Industrieel Ontwerpen van het KIVI heeft een bestuur dat bestaat uit vijf leden en een adviseur.

Het bestuur komt bijna elke maand bij elkaar om plannen door te nemen en ervaringen en activiteiten te evalueren. Voor elke activiteit wordt financieel bijgedragen door het hoofdbureau en de afdeling maakt gebruik van de ervaring en de services die het hoofdbureau biedt.

Het bestuur van de afdeling heeft een beleidsplan opgesteld op basis waarvan zij activiteiten onderneemt. Dat plan is in te zien, stuur hiervoor een mail naar io@kivi.nl.

Anne Camps voorzitter
Ivar Kraaijevanger secretaris
Laura Klauss penningmeester
Bram Oude Elberink lid
Okke van Mourik lid

Adviseurs

Het bestuur wordt geadviseerd door een oud-bestuurslid, te weten:

- Jasper Beekmann