Lezing
18 juni 2024
18:15 uur - 22:00 uur

Aanleg van zonneparken

Energie Samen Noord-Holland ondersteunt energiegemeenschappen, gemeentes en maatschappelijke organisaties met kennis, begeleiding, uitvoeringskracht en participatie rondom de energie- en warmtetransitie. Peter Bosma, ervaren projectleider voor zonneparken bij Energie Samen Noord-Holland, is bereid gevonden te spreken over de aanleg van zonneparken en alles wat daarbij komt kijken.

KAM Noord-Holland
Lezing
21 mei 2024
18:15 uur - 22:00 uur

Spoor naar Morgen met ERTMS

Op het spoor wordt het steeds drukker en de verwachting is dat dit nog enige jaren doorgaat. Daarom werkt spoorbeheerder ProRail hard aan de verbetering en uitbreiding van de Nederlandse spoorinfrastructuur. Ook het reizen met de trein naar het buitenland wint aan populariteit. Het grensoverschrijdend treinverkeer moet eenvoudiger worden met minder oponthoud bij de grens. Elk land heeft nu haar eigen treinbeveiligingssysteem. In het kader van de Europese samenwerking werken de spoorse bedrijven aan het nieuwe Europese beveiligingssysteem ERTMS, dat in elk land het huidige nationale systeem gaat vervangen. ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System en is de Europese standaard. ERTMS zorgt voor een interoperabel spoorsysteem waarbij elke trein op elk baanvak in Europa kan rijden. Tegelijkertijd met de Europese ambities moet ERTMS ook zorgen voor een hogere capaciteit op het spoor, een veiliger en betrouwbaarder systeem, waarmee ook nog sneller gereden kan worden. Bij elkaar een uitdagend ERTMS programma waarin ProRail en de vervoerders samenwerken. Wim Jägers werkt bij ProRail al zo’n twintig jaar aan de implementatie van ERTMS in Nederland. Vragen als wat is ERTMS, hoe werkt het, hoe ver zijn we, wat zijn de plannen enzovoorts, komen aan de orde. Interessant zijn ook de belangrijke innovaties, die het ontwerp en realisatieproces van ERTMS moeten versnellen en goedkoper maken. Voorafgaand aan de lezing vind de jaarvergadering van de regio Noord West plaats

KAM Noord-Holland
Lezing
16 april 2024
18:15 uur - 22:00 uur

Brouwen en bouwen

Sommige hobbybrouwers maken zulk lekker bier dat ze doorgroeien tot een bedrijf. Dan hebben zij machines nodig om flessen of blikjes te vullen en in dozen te doen. En die bouwt Zomerdijk in Alkmaar. in 2015 zijn de broers Zomerdijk begonnen met het brouwen van bier, waarna de eerste bieren een jaar later werden gecommercialiseerd. Om de groei van hun brouwerij "de Moersleutel" te kunnen bijhouden hebben zij een vulmachine aangepast en later Zomerdijk Engineering opgericht met als doel om collega brouwerijen te voorzien van deze machines. Voor deze avond is Max Zomerdijk, de engineering whiz kid van de familie, bereid gevonden om te vertellen welke uitdagingen zij hebben moeten overwinnen en hoe het zo is gelopen.

KAM Noord-Holland
Lezing
19 maart 2024
18:15 uur - 22:00 uur

Palen in Amsterdam

De Amsterdamse bodem is opgebouwd uit klei en veen, geen stevige bodem om een wereldstad op te bouwen. Maar toch is dat het geval. honderdduizenden houten heipalen houden de binnenstad en de 19de-eeuwse gordel overeind. Niet alleen huizen, maar ook bruggen, kademuren en rioleringen zijn op houten palen gefundeerd. Niet voor niets wordt de Amsterdamse bodem met een dichtbegroeid bos vergeleken. En tot de dag van vandaag moeten we rekening houden met verzakkingen en schade als gevolg van veroudering van de funderingen en als gevolg van menselijk handelen. De Amsterdamse restauratieconstructeur Ernst de Beaufort introduceert u deze avond in de Amsterdamse funderingsgeschiedenis, hoe het begon, hoe het zich ontwikkelde en hoe is het er nu mee staat. Ook de situatie van de oude kademuren en bruggen wordt behandeld.

KAM Noord-Holland
Lezing
20 februari 2024
18:15 uur - 22:00 uur

KIVI Afstudeerprijs Alkmaar

Op deze avond zal de kring Alkmaar als gastheer fungeren bij de uitreiking van alweer de zesde uitreiking van de KIVI NoordWest (voorheen Alkmaar) afstudeerprijs. De ontvangen afstudeerverslagen zijn nauwkeurig door de juryleden geëvalueerd en op deze speciale kringavond delen wij onze bevindingen met de rest van de regio en de betrokken deelnemers! De finalisten van de KIVI InHolland afstudeerprijs 2024 zullen op dinsdag 20 februari strijden om de fel begeerde hoofdprijs. Op deze avond zullen de finalisten in circa 15 minuten hun onderzoek presenteren en kunnen de aanwezige belangstellenden de afstudeerders alles vragen over hun onderzoek. Na alle presentaties vindt de prijsuitreiking plaats, waarna er nog een borrel wordt gedronken. De winnaar van de afstudeerprijs gaat met een mooie prijs en eeuwige roem naar huis!

KAM Noord-Holland
Lezing
16 januari 2024
18:15 uur - 22:00 uur

De nieuwe isotopen (PALLAS) reactor (gecombineerd met de nieuwjaarsreceptie van de regio NoordWest)

De PALLAS-reactor is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten gaat vervangen. Op 15 februari 2023 is de oprichtingsvergunning voor de nieuwe PALLAS-reactor afgegeven. PALLAS start in de toekomst met de activiteiten voor de productie van isotopen voor diagnose en therapie en met (medisch) nucleair onderzoek. Door de komst van de PALLAS-reactor kan Nederland de komende 50 jaar miljoenen mensen blijven behandelen of onderzoeken met radioactieve stoffen op de nucleaire afdeling van een ziekenhuis door de productie van medische radio-isotopen. Nederland is daarmee een mondiale topproducent. Jan van der Marel, technisch directeur, zal meer vertellen over het PALLAS-programma en de pallas reactor. Voorafgaand vindt de nieuwjaarsreceptie van de regio NoordWest plaats

KAM Noord-Holland
Lezing
21 november 2023
18:15 uur - 22:00 uur

Experimentele bepaling van de effectiviteit van luchtmessen in een verzinklijn

Experimentele bepaling van de effectiviteit van luchtmessen in een dompelverzinklijn. Door middel van metingen van de stuwdruk van verschillende ontwerpen bij variërende inlaatdruk en mes-bandafstand in de verzinklijn is de kwaliteit van de verschillende ontwerpen bepaald.

KAM Noord-Holland
Lezing
17 oktober 2023
18:15 uur - 22:00 uur

IJzer als opslag van waterstof

Energie moet op een duurzame wijze betaalbaar worden opgewekt zoals door zon en wind. Maar wat bij windstil of donker weer? Een probleem echter is de afhankelijkheid van duurzame energie van het weer. waterstof geldt als de belangrijkste energiedrager voor een duurzame energie-huishouding. Daarom zijn er koolstof vrije energiedragers nodig om de onbalans tussen aanbod en vraag te kunnen overbruggen. Waterstof geldt als één van de belangrijkste dragers daarbij. Alleen is waterstof zeer brandbaar en moet daarom op hoge druk of onder cryogene omstandigheden worden opgeslagen. Dit compliceert transport en opslag van energie. Team Solid en hun partners bieden hier door ijzer te gebruiken als 'opslagmiddel' voor waterstof een revolutionaire oplossing voor. Met hun stoom-ijzer concept, waarbij zuiver ijzer reageert met hoge temperatuur stoom tot waterstof en roest, is de waterstof voor diverse doeleinden te benutten. Door gebruik van waterstof is de roest te regenereren voor een volgend gebruik. Hiermee is een veilig systeem voor transport en opslag van waterstof gerealiseerd. Tycho Graat en Joost van der Kraan van Team Solid zijn bereid gevonden om daar meer over te vertellen.

KAM Noord-Holland
Lezing
19 september 2023
18:15 uur - 22:00 uur

Tata Steel Nederland onderweg naar Groen Staal

Staal is onmisbaar in onze moderne maatschappij. Bruggen, auto’s, schepen, treinen en appartementencomplexen, maar ook bestek, fietsen, batterijen en sloten. Dagelijks maken we veelvuldig gebruik van staal. Helaas komt er bij het maken van staal veel CO2 vrij. Jarenlang wordt er al wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een goed alternatief. Door de functionaliteit van staal op grote schaal is dit tot op heden commercieel op grote schaal nog niet gelukt. Maar dat het kan is zeker. Bij Tata Steel in IJmuiden wordt al aan de vergroening door middel van directe reductie van ijzererts met waterstof gewerkt. Wij hebben Peter Hoppesteyn, Programme Lead Operational Sustainability bijTata Steel, bereid gevonden om deze avond een toelichting over de komende ontwikkelingen in IJmuiden te geven die het bedrijf in 2045 CO2 neutraal moeten maken.

KAM Noord-Holland
Lezing
20 juni 2023
18:15 uur - 22:00 uur

Predictive maintenance: beloften, valkuilen en daadwerkelijk starten

Predictive maintenance: beloften, valkuilen en daadwerkelijk starten. René Conijn van het Bredius Data lab zal ingaan op hun jaren aan ervaring op verschillende zeer interessante predictive maintenance projecten. Hij zal hierbij technologische aspecten, maar ook de marktdynamica aan bod laten komen. Tot slot zullen we nog wat dieper ingaan op het vinden van de juiste business case met behulp van een geavanceerde OEE analyse Voorafgaand vind de jaarvergadering van de regio Noord West plaats

KAM Noord-Holland