Lezing
21 november 2023
18:15 uur - 22:00 uur

Experimentele bepaling van de effectiviteit van luchtmessen in een verzinklijn

Experimentele bepaling van de effectiviteit van luchtmessen in een dompelverzinklijn. Door middel van metingen van de stuwdruk van verschillende ontwerpen bij variërende inlaatdruk en mes-bandafstand in de verzinklijn is de kwaliteit van de verschillende ontwerpen bepaald.

KAM Noord-Holland
Lezing
17 oktober 2023
18:15 uur - 22:00 uur

IJzer als opslag van waterstof

Energie moet op een duurzame wijze betaalbaar worden opgewekt zoals door zon en wind. Maar wat bij windstil of donker weer? Een probleem echter is de afhankelijkheid van duurzame energie van het weer. waterstof geldt als de belangrijkste energiedrager voor een duurzame energie-huishouding. Daarom zijn er koolstof vrije energiedragers nodig om de onbalans tussen aanbod en vraag te kunnen overbruggen. Waterstof geldt als één van de belangrijkste dragers daarbij. Alleen is waterstof zeer brandbaar en moet daarom op hoge druk of onder cryogene omstandigheden worden opgeslagen. Dit compliceert transport en opslag van energie. Team Solid en hun partners bieden hier door ijzer te gebruiken als 'opslagmiddel' voor waterstof een revolutionaire oplossing voor. Met hun stoom-ijzer concept, waarbij zuiver ijzer reageert met hoge temperatuur stoom tot waterstof en roest, is de waterstof voor diverse doeleinden te benutten. Door gebruik van waterstof is de roest te regenereren voor een volgend gebruik. Hiermee is een veilig systeem voor transport en opslag van waterstof gerealiseerd. Tycho Graat en Joost van der Kraan van Team Solid zijn bereid gevonden om daar meer over te vertellen.

KAM Noord-Holland
Lezing
19 september 2023
18:15 uur - 22:00 uur

Tata Steel Nederland onderweg naar Groen Staal

Staal is onmisbaar in onze moderne maatschappij. Bruggen, auto’s, schepen, treinen en appartementencomplexen, maar ook bestek, fietsen, batterijen en sloten. Dagelijks maken we veelvuldig gebruik van staal. Helaas komt er bij het maken van staal veel CO2 vrij. Jarenlang wordt er al wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een goed alternatief. Door de functionaliteit van staal op grote schaal is dit tot op heden commercieel op grote schaal nog niet gelukt. Maar dat het kan is zeker. Bij Tata Steel in IJmuiden wordt al aan de vergroening door middel van directe reductie van ijzererts met waterstof gewerkt. Wij hebben Peter Hoppesteyn, Programme Lead Operational Sustainability bijTata Steel, bereid gevonden om deze avond een toelichting over de komende ontwikkelingen in IJmuiden te geven die het bedrijf in 2045 CO2 neutraal moeten maken.

KAM Noord-Holland
Lezing
20 juni 2023
18:15 uur - 22:00 uur

Predictive maintenance: beloften, valkuilen en daadwerkelijk starten

Predictive maintenance: beloften, valkuilen en daadwerkelijk starten. René Conijn van het Bredius Data lab zal ingaan op hun jaren aan ervaring op verschillende zeer interessante predictive maintenance projecten. Hij zal hierbij technologische aspecten, maar ook de marktdynamica aan bod laten komen. Tot slot zullen we nog wat dieper ingaan op het vinden van de juiste business case met behulp van een geavanceerde OEE analyse Voorafgaand vind de jaarvergadering van de regio Noord West plaats

KAM Noord-Holland
Lezing
16 mei 2023
18:15 uur - 22:00 uur

KIVI Afstudeerprijs Alkmaar

Op deze avond zal de kring Alkmaar als gastheer fungeren bij de uitreiking van alweer de zesde uitreiking van de KIVI NoordWest (voorheen Alkmaar) afstudeerprijs. De ontvangen afstudeerverslagen zijn nauwkeurig door de juryleden geëvalueerd en op deze speciale kringavond delen wij onze bevindingen met de rest van de regio en de betrokken deelnemers! De vier finalisten van de KIVI InHolland afstudeerprijs 2023 zullen op dinsdag 16 mei strijden om de fel begeerde hoofdprijs. Op deze avond zullen de finalisten in circa 15 minuten hun onderzoek presenteren en kunnen de aanwezige belangstellenden de afstudeerders alles vragen over hun onderzoek. Na alle presentaties vindt de prijsuitreiking plaats, waarna er nog een borrel wordt gedronken. De winnaar van de afstudeerprijs gaat met een mooie prijs en eeuwige roem naar huis!

KAM Noord-Holland
Lezing
21 maart 2023
18:15 uur - 22:00 uur

Data Driven Steel: verdere digitalisering Tata Steel

Tata Steel is een staalbedrijf dat digitaliseert. Dat is niet alleen leuk, het is ook pure noodzaak. Hun klanten verwachten dit van en hun concurrenten zetten hier vol op in. H2GreenSteel, bijvoorbeeld, profileert zich als een digitaal bedrijf dat ‘toevallig’ staal gaat verkopen. Digitalisering staat bij hen op één, staalmaken op twee. Dat is bij Tata Steel om goede redenen nog niet zo, maar het geeft wel te denken. Tata Steel heeft klanten die zelfrijdende auto’s ontwikkelen, logisch dat ze verlangen dat Tata Steel ook mee ontwikkelt. En er komt een nieuwe generatie medewerkers, die thuis alles digitaal doet en verwacht dat het staalbedriijf steeds verder digitaliseert. Kortom: de concurrenten doen het, deklanten willen het en denieuwe medewerkers verwachten niet anders. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal Carlet Hoes, programma manager data driven steel, een beeld geven van de diverse projecten en de positie van “Data Driven Steel”

KAM Noord-Holland
Lezing
21 februari 2023
18:15 uur - 22:00 uur

Contactloze koppeling bespaart

Elektrische motoren zitten overal. Denk bijvoorbeeld aan de aandrijving van een pomp, aan ventilatoren, luchtcompressoren, generatoren en vele andere industriële aandrijvingen. De magneetkoppeling van Zytec verbindt installaties contactloos met de motor en is ook nog eens gemakkelijk regelbaar. Pompinstallaties besparen hiermee tot wel vijftig procent stroom. Geen trillingen meer of noodzaak voor perfecte uitlijning. Dus de gehele installatie (motoren, pompen, leidingen, etcetera) wordt ook nog eens betrouwbaarder, goedkoper in onderhoud, duurzamer en veiliger. Danny van Nielen van de firma Zytec zal in de voordracht ingaan op de technologie achter en de ontwikkeling van dezecontactloze koppelingen.

KAM Noord-Holland
Lezing
15 november 2022
18:15 uur - 22:00 uur

Fitness for Service in de praktijk

Fitness-for-Service (FFS) (ook wel Fitness-for-Purpose genoemd) is een assessment volgens "best-practice" standaarden en is onderdeel van Risk Based Inspection waarbij verouderde drukvaten en drukleidingen worden herbeoordeeld op basis van metingen en risico-inschattingen. Hiermee kunnen zij langer veilig in bedrijf blijven. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat Sjors va Kuipers zien wat er allemaal bij de beoordelingen komt kijken en wat de gebruiker ervan kan verwachten. De rode draad hierbij zijn de regels zoals vastgelegd in API 579.

KAM Noord-Holland
Lezing
18 oktober 2022
18:05 uur - 22:00 uur

Ontwikkeling van nutsbedrijven in de 19e eeuw

Herman Wals, voormalig manager vastgoed bij de Gemeente Haarlem is bereid gevonden om de avond over de nutsbedrijven in de 19e eeuw in te vullen. Hij is werkende aan een proefschrift over de nutsbedrijven in het Amsterdam van eind 19de eeuw (gas, water, paardentram, telefoon, elektriciteit): waarom heeft de gemeente ze van hun particuliere eigenaren overgenomen en hoe ging dat in z'n werk? De keuze voor het onderwerp kwam tot stand doordat Amsterdam bij het privatiseren van het GEB per ongeluk ook de openbare verlichting meegegeven had. Die heeft de gemeente toen voor een aanzienlijk bedrag terug moeten kopen. Omdat er geen kennis op OV-gebied meer binnen de gemeente aanwezig was heeft DIVV hem ingehuurd om er een beleidsverhaal over te schrijven. Hij verbaasde zich er vervolgens over dat de gemeente zich zo in het pak had laten naaien en vroeg zich af hoe dat in het begin gegaan was.

KAM Noord-Holland