Afdeling Hydrocarbon Technologies & Energy Transition

Welkom op de site van KIVI-afdeling Hydrocarbon Technologies & Energy Transition

De Afdeling Hydrocarbon Technologies & Energy Transition organiseert activiteiten voor KIVI-leden werkzaam in of anderzins verbonden met de olie- of gasindustrie. Het activiteitenprogramma van de afdeling, voornamelijk bestaande uit lezingen en excursies, bestrijkt het gehele gebied van de opsporing, winning en verwerking van olie en gas. Vragen, op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de webpagina's van de Afdeling Hydrocarbon Technologies & Energy Transition kunnen gestuurd worden aan ht@kivi.nl.

Doelstellingen van de afdeling

Het bevorderen van kennis met betrekking tot wetenschap, technologie en economie van de olie- en gasindustrie in brede zin, zowel op het gebied van opsporing en winning als verwerking.
Het organiseren van activiteiten, zoals excursies en lezingen, die kennisuitwisselinng en onderlinge communicatie tussen ingenieurs bevorderen.
Het bijhouden van een netwerk van contacten tussen OG leden en met bedrijven en instellingen betrokken bij de olie- en gasindustrie.

OG is uniek binnen het KIVI. Het is namelijk geen vakafdeling maar een afdeling die zich tot doel stelt alle ingenieurs bijeen te brengen die binnen de olie- en gasindustrie werkzaam zijn, of zijn geweest. Omdat het geen echte vakafdeling is, zijn OG leden dikwijls ook lid van andere KIVI-afdelingen, zoals de afdelingen Offshore Techniek (OT), Procestechniek (PR) en Mijnbouw (MB). Regelmatig worden lezingen en excursies samen georganiseerd.

Historie

De voorloper van de Afdeling Olie- en Gastechnologie, de Afdeling Petroleumtechniek, werd opgericht op 21 augustus 1936. De directe aanleiding tot de oprichting was "het vertegenwoordigen van de Nederlandse ingenieurs tegenover het buitenland". Dit hield verband met het in 1933 in Londen gehouden "World Petroleum Congress". OG is nog steeds betrokken bij de organisatie van dit congres via het Nederlands Nationaal Comité voor Wereld Petroleum congressen.

Activiteiten

De Afdeling organiseert jaarlijks zes à zeven evenementen, lezingen of excursies. Geprobeerd wordt een goede balans te vinden tussen technische onderwerpen en meer strategische, tussen 'Upstream' , 'Midstream' en 'Downstream' , en tussen gas en olie onderwerpen.

De lezingen vinden meestal plaats in het KIVI-gebouw in Den Haag. Ze beginnen om 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om met de sprekers van gedachten te wisselen. Lezingen worden in het Nederlands of Engels gehouden. Er wordt geen entree geheven. Leden van OG krijgen via e-mail een uitnodiging voor de evenementen. De evenementen worden ook aangekondigd op de KIVI-website (www.kivi.nl) en op de website van de afdeling (www.kivi.nl/ht). Deze website is ook een platform voor nieuws uit de olie-en gasindustrie. Hier vindt u ook links naar tijdschriften, andere verenigingen, en de sites van alle grote olie-en gasmaatschappijen, contractors en leveranciers.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website. Voor vragen kunt  terecht bij Elfride Dijkstra, accountcoördinator van de afdeling Hydrocarbon Technologies & Energy Transition.