Iedereen, ook niet KIVI leden, kan op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten door middel van een mailing list. Verstuur hiertoe een e-mail naar: afdelingvv@kivi.nl