Afdeling Verkeer en Vervoer

Welkom op de site van de Afdeling Verkeer en Vervoer. U kunt ons benaderen via afdelingvv@kivi.nl.

Profiel

KIVI is dé beroepsvereniging voor hoger opgeleide technici. Bij dit netwerk hebben zich  meer dan 17.500 ingenieurs aangemeld. De Afdeling Verkeer en Vervoer is met ruim 600 leden een van de belangrijkste verenigingen op verkeer- en vervoergebied in Nederland. De afdeling Verkeer en Vervoer verzamelt professionals, die werkzaam zijn of waren als verkeerskundige op het gebied van verkeer, vervoer en ruimtelijke ontwikkeling bij kennisinstellingen, consultants, vervoerbedrijven, overheden en in de industrie. Het doel is kennis en kunde uit te wisselen over (nieuwe) methoden voor de analyse en prognose van mobiliteit, het ontwerp van wegen, vaarwegen en spoorwegen en verkeersmanagement.

Platform

De Afdeling Verkeer en Vervoer neemt met haar leden een bijzondere plaats in tussen de andere afdelingen. Veel KIVI leden en andere ingenieurs worden tijdens hun loopbaan met verkeers- of vervoerskundige zaken geconfronteerd. Zo kent de afdeling veel specifiek technische verkeers- en vervoerskundigen, maar ook veel leden, die door hun beroep met de verkeers- en vervoerskunde in aanraking komen. Dit waarborgt een veelheid aan invalshoeken, die de afdeling een brede basis verschaft. Ze is mede daardoor een uitwisselingsplatform tussen de ervaren ingenieur en de gespecialiseerde verkeers- of vervoerskundige.

Activiteiten

Regelmatig organiseert de afdeling avondlezingen of excursies waarin het brede werkterrein van de verkeerskunde aan bod komt. Om een hoge kwaliteit van de lezingen te waarborgen wordt veel aandacht besteed aan de complementariteit van de bijdragen. De nodige ruimte is ingeruimd voor discussie, die na afloop in informele sfeer kan worden voortgezet onder het genot van een broodmaaltijd en drankje. Iedereen die betrokken is bij het onderwerp, ook niet leden, zijn welkom. In de agenda zijn de komende activiteiten te zien.