Congres
14 juni 2019
10:00 uur - 19:00 uur

Congres ontwerpopgave OV Metropoolregio Amsterdam

Wat betekent de schaalvergroting van Amsterdam voor het openbaar vervoer in en om de Metropoolregio?

VV Noord-Holland
Activiteit
29 januari 2019
17:30 uur - 20:30 uur

Discussieavond Elektrische auto's: Waar laad/t je ze?

Elektrische auto’s zijn in opkomst. Bij het begin van 2018 reden er al meer dan 123.000 geregistreerde elektrische voertuigen in Nederland (bron: RVO). In de komende jaren zal dat aantal meer dan verdubbelen. Een nog veel groter aandeel van elektrische voertuigen in het Nederlandse wagenpark is nodig om de afgesproken milieudoelen te kunnen halen. Voor 2035 komen de voorspellingen uit op 2,5 tot 5 miljoen (bron: Toekomstverkenning-elektrisch-vervoer-eindrapport, Ecofys i.s.m. TU-E, 2 december 2016).

VV Route,  Utrecht
Activiteit
8 juni 2017
12:30 uur - 18:30 uur

Energietransitie in het OV: Arnhem

In deze bijeenkomst gaan we in op de veranderingen voor het OV in het bijzonder het busvervoer.

VV Gelderland
Logo Future of Driving
Symposium
25 november 2016
09:00 uur - 17:00 uur

The Future of Driving

The Future of Driving gaat over de verwachtingen en ontwikkelingen van automated driving van auto's.

EL Zuid-Holland
Mini-seminar
20 april 2016
16:30 uur - 21:00 uur

Zelfrijdende auto’s

Dit mini-seminar wordt georganiseerd samen met Automotive van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

GEL Gelderland