Opinie

Ingenieurs laat je horen!
Professor Tim van der Hagen, Rector Magnificus & Voorzitter College van Bestuur Technische Universiteit Delft en Lid hoofdbestuur KIVI

Ingenieurs laat je horen!

Ingenieurs zitten steeds vaker aan tafel met specialisten uit andere vakgebieden, en met bestuurders en burgers. Ze moeten kunnen samenwerken in multidisciplinaire teams, communicatief vaardig zijn, iets weten van beleid en financiering, nadenken over de ethische aspecten van hun werk en rekening houden met factoren als duurzaamheid, circulariteit en verantwoorde innovatie. Behalve inhoudelijk specialistischer is hun werk dus ook veel complexer geworden. Daarom proberen we onze studenten zo op te leiden dat ze behalve over diepgaande specialistische kennis ook over brede vaardigheden beschikken. Daarin staan we niet alleen. Een goeie ontwikkeling is de invoering door KIVI van de titels ‘chartered’ en ‘incorporated’ ingenieur, waarmee recht wordt gedaan aan al de competenties en vaardigheden waarover een moderne ingenieur moet beschikken.

Lees verder
Blogreeks
Jacobine Hardeman, Management Trainee bij Berendsen

Blogreeks

Jacobine Hardeman werkt als Management Trainee bij Berendsen sinds januari 2017. Ze heeft een internationale achtergrond in de servicebranche en is verantwoordelijk om de wens naar een duurzamere bedrijfsvoering concreet vorm te geven voor Berendsen Nederland. Samen met elf betrokken collega’s is Jacobine een projectgroep gestart. Deze groep brengt alle bestaande MVO initiatieven in kaart en bepaalt de visie waar Berendsen Nederland stapsgewijs naartoe wil werken. Berendsen is sinds september 2017 onderdeel van Elis en zijn samen vertegenwoordigd in 28 landen met 45.000 werknemers. Het bedrijf specialiseert zich in het verhuren, reinigen en onderhouden van bedrijfskleding, healthcare, cleanroom, hospitality, matten en toilethygiëne oplossingen.

Lees hier alle blogs van Jacobine Hardeman
Blogreeks
Femke Perlot-Hoogeveen, Communications & Public Affairs bij Circular Energy

Blogreeks

Femke Perlot-Hoogeveen werkt als Communications & Public Affairs bij Circular Energy. Circular Energy uit Delft is een startup in de energiesector. Het bedrijf heeft op 13 juni een concept gepatenteerd om CO2-vrije stroom te produceren uit gasvelden op de Noordzee. De startup is van plan een offshore installatie te bouwen dat zowel een gasproductieplatform is als een CO2-vrije elektriciteitscentrale.

Lees hier alle blogs van Femke Perlot-Hoogeveen
Circulaire economie in het hoger onderwijs
Eddy Tulp, Manager Valorisatie Circulaire Economie aan Saxion

Circulaire economie in het hoger onderwijs

Tijd wordt schaars. Er lijkt steeds minder van te zijn. Daarom hebben we haast. En van haast hebben we genoeg. Totdat de tijd op is….. Het poolijs smelt; De zeespiegel stijgt. We moeten haast maken met maatregelen om de klimaatverandering te vertragen. CO2-reductie in het algemeen en energietransitie in het bijzonder is geboden! Dat vergt nieuwe technieken in een circulaire economie.

Lees verder
Wat zijn uw maintenance uitdagingen?
Tiedo Tinga, hoogleraar Dynamics Based Maintenance aan de UTwente

Wat zijn uw maintenance uitdagingen?

Als hoogleraar op het gebied van maintenance op zowel de Universiteit Twente als de Nederlandse Defensie Academie ben ik dagelijks bezig met het bedenken van slimmere manieren om onderhoud in te plannen en uit te voeren. Met mijn achtergrond in de natuurkunde, materiaalkunde en werktuigbouwkunde zoek ik daarbij vooral naar technische oplossingen: kunnen we begrijpen waarom machines of onderdelen stuk gaan? Snappen we welke belastingen daarvoor verantwoordelijk zijn? En zouden we dat kunnen modelleren, zodat we kunnen uitrekenen hoelang het nog duurt voordat iets kapot gaat? Of kunnen we op een slimme manier meten wat de huidige toestand van een apparaat is, en daar de nog resterende levensduur uit afleiden?

Lees verder
Een bioloog tussen de ingenieurs
Evert Schut, senior adviseur Rijkswaterstaat

Een bioloog tussen de ingenieurs

Dag Ingenieurs, mijn naam is Evert Schut en ik ben bioloog bij Rijkswaterstaat. Niet dat ik iets doe met plantjes in de berm of kreeften in de Oosterschelde of zo. Nee, ik ben van het duurzaam gebruik van materialen. Grondverzet, baggeren, kustsuppleties, asfalt, beton en staal. Met een hele mooie opdracht van ons bestuur: zorg dat RWS in 2030 circulair werkt. Dat doen we intussen met een heel team en in komende blogs zal ik ingaan op de vraag wat circulaire economie in de praktijk betekent voor de infra sector. Eerst wil ik graag uitleggen hoe een bioloog zich als vis in het water kan voelen tussen ingenieurs.

Lees verder
Leven met risico’s (of in control zijn?)
Gerd Jan Frijters, oprichter en eigenaar van D&F Group B.V.

Leven met risico’s (of in control zijn?)

Het werk van een ingenieur is doorspekt met het inschatten en beheersen van risico’s. In mijn dagelijkse werk als veiligheidsadviseur merk ik dat het niet eenvoudig is voor een ingenieur om alle risico’s en alle compliance vraagstukken in een technisch project te overzien. Een voorbeeld van de gevolgen hiervan: Bij de oplevering van een fabriek blijken 4.000 afsluiters te missen om bepaalde gevaarlijke vloeistofstromen veilig te kunnen stellen en leidingen leeg te kunnen drainen. Hoe voorkom je dit nu?

Lees verder
Leven met risico’s
Vincent van der Vlies, managing consultant bij Berenschot

Leven met risico’s

Leven met risico’s is niet makkelijk. Als je de kranten moet geloven loert immers overal gevaar en onheil. Aardbevingen, overstromingen en grote rampen zijn per definitie mediageniek, maar gelukkig lang niet altijd even pregnant aan de orde van de dag. Tegelijkertijd (en wellicht ook voor een groot deel hierdoor) is het inschatten hoe groot risico’s écht zijn, een buitengewoon lastig fenomeen. Zo blijkt de kans te overlijden door vallende kokosnoten wereldwijd groter te zijn dan door haaienaanvallen en worden Amerikanen vaker door peuters dan door terroristen doodgeschoten.

Lees verder
KIVI Jaarthema en jaarcongres 'Wet, Wetenschap en Werkelijkheid'
Jasper van Alten, tot medio 2020 Coördinator thema’s bij KIVI

KIVI Jaarthema en jaarcongres 'Wet, Wetenschap en Werkelijkheid'

Op 25 november staat het jaarcongres van KIVI gepland. We gaan het hebben over de grote transities op het gebied van energie, klimaat en materialen en we doen dit onder de titel “Wet, Wetenschap en Werkelijkheid”. Natuurlijk zal ook gesproken worden over de ontwikkelingen rond COVID-19. Veel leden leveren, al dan niet in KIVI-verband, een bijdrage om de huidige crisis het hoofd te bieden. De afdeling voor Medische Techniek zal hier op het congres een of meerdere sessies over organiseren. Vanwege dezelfde crisis is het niet waarschijnlijk dat het congres in zijn traditionele vorm kan plaatsvinden, het ziet er naar uit dat in ieder geval de anderhalve meter maatregel dan nog van kracht zal zijn. We weten niet of we tegen die tijd een bijeenkomst van meer dan 100 personen mogen organiseren. Een van de oplossingen kan zijn dat we alle +- 30 sessies en de keynotes streamen en eventueel over meerdere dagen te verspreiden. Dat dit allemaal uitdagingen met zich mee brengt is wel duidelijk. Heb je behalve ideeën en of bijdragen voor de inhoud van het congres ook suggesties hoe dit op te pakken, dan horen we dit graag. Jouw inbreng is van harte welkom via: nvt. Vanwege het mogelijk online aanbieden van (onderdelen van) het congres in de week van 25 november verdient het de voorkeur om in deze week geen andere KIVI activiteiten te organiseren.

Lees verder
Big data en veiligheid - uitdagingen en dilemma’s
Prof.dr.ir. Jan van den Berg, Full Professor Cyber Security bij TU Delft

Big data en veiligheid - uitdagingen en dilemma’s

De hype van big data is inmiddels bij iedereen bekend. Data zijn overal en bevatten doorgaans interessante informatie die ontsloten kan worden via Data Analytics. Overheden, bedrijven en individuen kunnen allemaal hun voordelen ermee doen, ook in het veiligheidsdomein. Veiligheid betreft een breed begrip rond situaties thuis, op het werk, onderweg, in stadions, op festivals, in ziekenhuizen, in cyberspace, enz. Genoemde situaties betreffen meestal fysieke domeinen. (Big) Data Analytics kan helpen de safety en security in deze fysieke domeinen te verbeteren.

Lees verder
Ruimte voor terrorismebestrijding
Patrick Walthuis, Business Development Manager bij Airbus Defence & Space Netherlands

Ruimte voor terrorismebestrijding

Voor de opsporing van radicale activiteiten in Europa gebruiken de verschillende veiligheidsdiensten geavanceerde middelen. Uit een enorme hoeveelheid data filteren ze daarmee de relevante informatie. Deze technische middelen en ook de benodigde algoritmes voor data-analyse, zijn veelal ontwikkeld door wetenschappers en techneuten. Terwijl de ‘eyes and ears on the ground’ in Europa zo steeds geavanceerder worden, is voor het Midden-Oosten front een andere denkrichting nodig. Daar biedt ‘de ruimte’ een uitgelezen kans voor gerichte terrorismebestrijding.

Lees verder
Tot wanneer kan een belastinggeval nog bijzonder of accidenteel genoemd worden?
Dirk Rinze Visser CEng, Associate Structural Engineer bij BuroHappold

Tot wanneer kan een belastinggeval nog bijzonder of accidenteel genoemd worden?

Sinds jaar en dag rekent de constructeur met alle optredende belastingen op een gebouw. Ook niet-bouwkundigen kunnen vele van deze belastingen opsommen, zoals eigen gewicht, personen, sneeuw en wind. De kans dat zij ook de accidentele belastingen – zoals aanrijdingbelasting en bombelasting – kunnen benoemen, is klein. De kans dat één van deze bijzondere belastinggevallen optreedt is echter nóg veel geringer en zal bij de meerderheid van de bouwwerken gelukkig ook niet tijdens de levensduur plaatsvinden.

Lees verder
De ingenieur en de moord op onze veiligheid
Marjolein de Wit-Blok, eigenaar WhiteCube

De ingenieur en de moord op onze veiligheid

Een land beschermen tegen terrorisme en criminaliteit door technische oplossingen in te zetten is vooral mensenwerk. Ten eerste zijn de systemen bedoeld om ongewenst menselijk handelen vroegtijdig te detecteren en te voorkomen. Ingenieurs die veiligheidsoplossingen ontwikkelen móeten daarom wel samenwerken met mensen uit andere beroepsgroepen.

Lees verder