Lokaal CO2 vrij energiesysteem met opslag voor korte en lange termijn

U kunt de presentatie terug vinden onder "Documenten".

De URL naar opname staat hier !

Het gedistribueerde en onvoorspelbare karakter van duurzame energie vraagt om een betere afstemming van vraag en aanbod.

Het wordt in het openbare debat nog te veel genegeerd dat als er geen wind waait en de zon niet schijnt, dat elektrisch vermogen uit een andere “bron” moet komen.

Nu zijn dat overwegend gascentrales die het verschil tussen vraag en aanbod opvangen.  Maar door energiestromen slimmer te sturen en/of te converteren naar andere energiedragers zoals waterstof en warmte kan dit op een andere wijze worden opgevangen. Zonder deze systeeminnovaties zal er tegen de fysieke en financiële grenzen van netuitbreiding worden gelopen, zoals wij nu al ervaren.

Dit heeft impact op de leveringszekerheid en betaalbaarheid van het systeem.

Op The Green Village onderzoeken, experimenteren, valideren en demonstreren kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheden én burgers hun duurzame innovaties.

The Green Village is een regelluw “openlucht-laboratorium” op TU Delft Campus met een focus op de gebouwde omgeving waar getest kan worden op wijk-, straat- en gebouwniveau.

Met toegang tot het innovatie-ecosysteem van de TU Delft ligt de wetenschap letterlijk om de hoek. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd.

In het programma 24/7 Energy Lab ontwikkelt de TU Delft samen met onder andere Wintersol een lokaal, CO2-vrij energiesysteem voor de gebouwde omgeving.

Het energiesysteem zorgt ervoor dat lokaal opgewekte zonne-energie gebruikt wordt waar mogelijk, opgeslagen in een batterij voor korte termijn opslag, en omgezet naar waterstof voor lange termijn opslag, met andere woorden de overbrugging van zomer naar winter. 

Ook de niet-technologische aspecten, die even belangrijk zijn, worden onderzocht. 

Denk hierbij aan economische, gezondheids- en veiligheidsaspecten, en het vergunningsproces. Dit gebeurt op het terrein van het al genoemde

 

The Green Village. Meer informatie: The Green Village, fieldlab voor duurzame innovatie

Spreker:

Lidewij van Trigt, projectmanager energietransitie bij The Green Village TU Delft.
Lidewij Van Trigt | LinkedIn

Links

- The Green Village, fieldlab voor duurzame innovatie

Links:

- Terugkijken van het E Lunch webinar: Is lange termijn opslag haalbaar voor de verduurzaming van woningen?

-Terugkijken van de opname Energyplan NL 2030" - Hoe moeten we dat aanpakken? 

- Verdere onderbouwing van het plan plan CO2 vrije energievoorziening in 2050 voor NL haalbaar en betaalbaar door Team E-Zuid van KIVI Elektrotechniek

- Energieplan NL 2050 (2018 - 2022)

- The links to the video recording of the KIVI jaarcongres 2020 session W13 Below:

  1. W13. Part 1 CO2 neutrale energievoorziening in 2050; haalbaar en betaalbaar (01-12-2020 13.30 - 15.00)
  2. W13. Part 2 CO2 neutrale energievoorziening in 2050; haalbaar en betaalbaar (01-12-2020 15.00 - 16.30)

 

Programma

 -  uur Aanmelden bij MS Teams
 -  uur Welkom door KIVI Elektrotechniek
 -  uur Presentatie door Lidewij van Trigt Projectmanager Energietransitie Green Village)
 -  uur Q & A met beantwoorden van vragen uit de chat
 -  uur Afronding en Einde