Terug kijken E Lunch webinar "Het Elektriciteitssysteem in Transitie"

In dit lunchwebinar gaan we het hebben over een aantal aspecten uit de inaugurele rede "Het Elektriciteitssysteem in Transitie" van prof. dr. Koen Kok, die hij op 10 maart 2023 uitsprak bij Technische Universiteit Eindhoven.

Dat wordt een interessant verhaal over uitdagingen en kansen in de energietransitie, gericht op het elektriciteitssysteem.

Tijdens het webinar zal nader worden in gegaan op mogelijke oplossingen in de bedrijfsvoering van het elektriciteitsnet en zullen deze worden belicht, zoals:

  • duidelijke eenvoudige uitleg over het elektriciteitsnet en capaciteitsbeperkingen / mogelijke oplossingen, geschikt voor een brede groep personen
  • operatie van het elektriciteitssysteem en hoe coördinatie daarin mogelijk is
  • oplossingen dicht bij huis, op wijk, stad, regio-niveau zijn nodig, maar in samenhang met het grotere systeem op (inter-)nationaal niveau.
  • huidige capaciteitstekorten: over aansluitcapaciteit, gelijktijdigheid en piekbelastingen die maar een paar uren per jaar optreden
  • mogelijke toekomstige marktmodellen met meer dynamiek in prijs
  • rol van de universiteit: verder kijken dan de snelle oplossingen die nu acute problemen oplossen, hoe bouwen we een toekomstbestendig energiesysteem.

Over de intreerede

Prof. dr. Koen Kok werd op 1 september 2020 benoemd tot voltijdshoogleraar Intelligente Energiesystemen bij de faculteit Electrical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven.

Elektriciteit speelt een sleutelrol in de energietransitie. Transitiepaden van verschillende sectoren verlopen (deels) via een overgang naar elektriciteit als energiedrager. Dit, en een toenemend aanbod van elektriciteit uit zon en wind, doet de onzekerheid in het systeem toenemen en maakt dat de netten worden gebruikt op een manier die bij het ontwerp niet was voorzien. In zijn intreerede belicht Koen Kok een aantal spanningsvelden die in deze transitie om aandacht vragen.

Het spanningsveld tussen oplossingen voor urgente problemen en de langetermijntransitie. Het spanningsveld tussen de gereguleerde operatie van de infrastructuur en de vrije markt voor energie. Tussen optimalisaties op lokaal en nationaal niveau, tussen energie van dichtbij of van ver weg. Aan de hand hiervan bespreekt hij de open vragen voor de sector en de wetenschap en mogelijke oplossingsrichtingen op basis van digitalisering en modellering.

Speakers bio

Koen Kok (1969) studeerde achtereenvolgend Elektrotechniek aan de Hogeschool Alkmaar, Technische Informatica aan de Rijkshogeschool Groningen en Computer Science aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In 1998 ging hij werken bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten, eerst als wetenschappelijk programmeur, later als Senior Onderzoeker en Onderzoekscoördinator. Vanaf 2004 is Kok nauw betrokken bij de ontwikkeling van de PowerMatcher, een intelligent coördinatiesysteem dat vraag en aanbod in een lokaal elektriciteitssysteem onderling afstemt. In 2013 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op de theoretische grondslagen en validatie van dit systeem. Tussen 2011 en 2020 doet hij Smart Gridonderzoek bij TNO, met vanaf 2015 een onderbreking voor een tweejarige periode bij de Deense Technische Universiteit (DTU). Vanaf april 2018 is hij parttime verbonden aan de Electrical Energy Systems (EES) groep van de TU/e, met een benoeming tot parttime hoogleraar in november van dat jaar.

Per 1 september 2020 is hij aangesteld als voltijdshoogleraar in dezelfde groep. In zijn hoogleraarschap focust Koen Kok zich op de invloed van de energietransitie op de operatie van het elektriciteitssysteem en de rol die intelligente software daarin kan spelen.

Links

EIRES: Intreerede prof. Koen Kok: Het Elektriciteitssysteem in Transitie - van veldtesten, overspanning en spanningsvelden

Hoe worden hoogspanningsstations en componenten ontwikkeld voor toekomstige elektriciteitsnetten?

Excursie Windpark en Zonnepark Weert

Hoe gaat de energietransitie in de gebouwde omgeving in zijn werk?

Terug kijken E Lunch webinar: Wat zijn de uitdagingen en kansen voor het Elektriciteitssysteem in Transitie?

 

Programma

 -  uur Aanmelden bij MS Teams
 -  uur Welkom door KIVI Elektrotechniek
 -  uur Presentatie door prof.dr. Koen Kok Hoogleraar Energietransitie TU Eindhoven
 -  uur Q & A met beantwoorden van vragen uit de chat
 -  uur Afronding en Einde