De Geo-Impulswerkgroep 'Geocommunicatie in projecten' werkte van 2009 tot en met 2014 aan communicatiescenario's voor geotechnische projecten en droeg tevens bij aan de ontwikkeling van Geonet.

Motivatie

Risico’s en kansen op het gebied van geotechniek in projecten zijn altijd aanwezig. De vraag is alleen of en hoe dit duidelijk, proactief en regelmatig binnen het project en naar de omgeving wordt gecommuniceerd. ‘Managen van verwachtingen’ dus, met als doel bouwprojecten efficiënter te realiseren. Bijkomend resultaat is dat de verbeterde inzet van geotechnici hun beroepstrots kan vergroten. Dit leidt tot een grotere aantrekkelijkheid van het vakgebied voor jonge/nieuwe instroom.

Activiteiten

De activiteiten van de werkgroep richtten zich ten eerste op de communicatieve vaardigheden van de geotechnici in projecten, zodat zij begrijpelijke taal spreken en de positie en belangen van anderen kennen en begrijpen. Daarnaast keek de werkgroep naar de adviseursrol van geotechnici. Hierbij ging het bijvoorbeeld om het verbeteren van de positie van de geotechnicus als adviseur tijdens en voor het bouwproces en het stimuleren van het publieke bewustzijn rondom risico’s en kansen van bouwen in en op slappe bodem. Ook kan de geotechnicus als adviseur bijdragen aan het politieke en maatschappelijke debat rondom de afweging van geotechnische risico’s.

Producten en praktijk

De werkgroep ontwikkelde verschillende producten. Zo is er een leidraad geocommunicatie opgesteld en is er een omgevingsscan ontwikkeld. De vernieuwing van Geonet viel ook onder het takenpakket. De werkgroep heeft zijn expertise bij drie praktijkprojecten ingebracht: de herstructurering van de Noordwal/Veenkade (inclusief een volautomatische autoberging) in Den Haag, de Spoorzone Delft en het project De Groene Loper waarbij de A2 in een tunnel onder Maastricht wordt doorgeleid.

In de media

Één van de doelstellingen van de werkgroep was om meer te communiceren over geotechniek naar het brede publiek, om daarmee een basis te leggen voor meer begrip. De werkgroep heeft daartoe bijgedragen aan: