Geocommunicatie

Risico's en kansen op het gebied van geotechniek in projecten zijn altijd aanwezig. Het is van belang voor de sector om de risico's en kansen duidelijk, proactief en regelmatig binnen een project en naar de omgeving te communiceren. Op deze Geonet-pagina vindt u een aantal initiatieven die hieraan een bijdrage leveren.

GeoForum

Er is veel winst te behalen door de geotechniek in het beginstadium van een project in te schakelen en vanaf het begin te integreren in de planvorming en het ontwerp. GeoForum is opgericht om dit idee uit te dragen.

Successen en missers

Een belangrijke taak van het GeoForum was het verzamelen van succesverhalen en verhalen van gemiste kansen.

The Magic of Geotechnics

In het verlengde van GeoForum publiceert het kwartaalblad Geotechniek sinds 2004 artikelen over de maatschappelijke waarde van de geotechiek. Alle artikelen kunt u hier terugvinden.

Keverling Buismanprijs

Maar weinig mensen zijn zich bewust van de bijzondere eigenschappen die de grond als bouwmateriaal heeft. Om daar verandering in te brengen reiken Deltares en KIVI Geotechniek ieder jaar de Keverling Buismanprijs uit.

Geocommunicatie in projecten

De Geo-Impulswerkgroep Geocommunicatie in projecten werkt aan communicatiescenario's voor geotechnische projecten en draagt bij aan Geonet. Ook in andere Geo-Impulswerkgroepen speelt communicatie een rol, zoals in 'Kwaliteit in ontwerp en uitvoering'.