Aanmelden voor prijs voor beste afstudeerder en beste publicatie op het gebied van de Geo-Engineering

Meld nu kandidaten aan voor de Keverling Buisman prijs 2019!

Tijdens de Geotechniekdag op dinsdag 5 november a.s. worden weer prijzen uitgereikt voor publicaties die bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied Geo-engineering: het bouwen met, in en op de grond. Sinds 2009 heten deze prijzen de Keverling Buisman prijs.

Dag in, dag uit, leven, wonen, bouwen, werken, lopen, rijden we op en over de grond, maar weinigen zijn zich bewust van de bijzondere eigenschappen die grond als bouwmateriaal heeft. Om daar verandering in te brengen reiken KIVI Geotechniek en Deltares de Keverling Buisman prijs uit, dit jaar in drie categorieën:

  • Geo-engineering voor een breed publiek Populair-wetenschappelijke artikelen in de Nederlandse landelijke dagbladen en de populaire pers
  • Beste afstudeerder geo-engineering van TU’s
  • Beste afstudeerder geo-engineering van  HBO-instellingen

U kunt tot 15 september 2019 kandidaten aanmelden voor de bovengenoemde categorieën. De organisatie zal uit de aanmeldingen een selectie maken waaruit de jury uiteindelijk drie prijswinnaars kiest.

Heeft u artikelen of personen waarvan u vindt dat ze niet mogen ontbreken, dan kunt u deze aanmelden per e-mail bij ellen.teriele@deltares.nl. De periode loopt van 1 september 2017 tot en met 15 september 2019. Een overzicht van de genomineerden zal voorafgaand aan de Geotechniekdag op www.kivi.nl/geo gepubliceerd worden.


 

De Volkskrant, Geotechniek artikel Oosterweelverbinding en student TU Delft winnen Keverling Buismanprijzen 2017

Op 7 november 2017 vond tijdens de Geotechniekdag in Breda de uitreiking van de Keverling Buismanprijs plaats. Rene Didde van de Volkskrant was prijswinnaar in de categorie Breed Publiek, Martijn van Wijngaarden in de categorie Jong Talent en het beste artikel in GeoTechniek werd gewonnen voor het artikel over Proefcampagne voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen (J. Couck, G. van Lysebetten, K. van Royen, B. Janssens, R. de Nijs).

Keverling Buismanprijs

Dag in dag uit leven, wonen, bouwen, werken, lopen en rijden we op en over de grond, maar weinigen zijn zich bewust van de bijzondere eigenschappen die grond als bouwmateriaal heeft. Om daar verandering in te brengen reikt KIVI Geotechniek iedere twee jaar de Keverling Buismanprijs uit. Publicaties die bijdragen aan de ontwikkeling van de geotechniek komen hiervoor in aanmerking. Keverling Buisman wordt beschouwd als de grondlegger van de grondmechanica in Nederland. De Keverling Buismanprijs bestaat uit drie categorieën: beste publicatie voor een breed publiek, beste artikel uit het Vakblad GeoTechniek en jong talent.

De prijswinnaars

In de categorie ‘breed publiek’ won Rene Didde met een artikel uit de Volkskrant over bodemdaling: Wat te doen tegen de almaar zakkende bodem. Het artikel toont een maatschappelijk relevant onderwerp. Het brengt geotechniek dicht bij de mensen en artikel beschrijft niet alleen de problematiek, maar is ook gericht op de oplossing.

Afstudeerder Martijn van Wijngaarden (momenteel werkzaam bij Volker Staal en Funderingen b.v.) won de Jong talent-prijs voor zijn afstudeerscriptie van de TU Delft getiteld “Gravity based foundations for offshore wind turbines”. De jury was van mening dat Martijn behalve geotechniek ook andere disciplines als probabilistiek, constructies en hydraulica beheerst. Hierbij toont hij zowel diepgang als breedte in zijn onderzoek van dit maatschappelijk relevante onderwerp.

Het beste artikel in het Vakblad Geotechniek is uitgereikt aan de auteurs van het artikel Proefcampagne voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen, te weten, J. Couck (MOW), G. van Lysebetten (WTCB), K. van Royen (Denys NV) , B. Janssens (BAM NV) en R. de Nijs (Witteveen+Bos). Dit artikel werd door de jury het beste beoordeeld op de criteria inhoud, maatschappelijke impact en presentatie. Hierbij werd vooral de inhoud van het meetprogramma met nieuwe meettechnieken door de jury geroemd. De klassieke content van het artikel viel op en de beschreven aanpak van de proefcampagne is een goed voorbeeld voor andere projecten.

Prof. Ir. A.S. Keverling Buisman

Keverling Buisman wordt beschouwd als de grondlegger van de grondmechanica in Nederland. Hij was in 1934 (in 2009 precies 75 jaar geleden) de oprichter van het Laboratorium voor Grondmechnica te Delft (later GeoDelft en nu te vinden bij Deltares). Keverling Buisman ontwikkelde mee aan de eerste Nederlandse celproeven, de sondering en de Begemannboring. Al op het eerste congres van de internationale grondmechanici (toen nog SMFE, nu ISSMGE) in 1936 werd door prof. Ir. Keverling Buisman een belangrijk aandeel in de publicaties geleverd. Zijn boek “Grondmechanica” uit 1940 neemt een belangrijke plaats in de geschiedenis van de Nederlandse grondmechanica in.