De Volkskrant, Geotechniek artikel Oosterweelverbinding en student TU Delft winnen Keverling Buismanprijzen 2017

Op 7 november vond tijdens de Geotechniekdag in Breda de uitreiking van de Keverling Buismanprijs plaats. Rene Didde van de Volkskrant was prijswinnaar in de categorie Breed Publiek, Martijn van Wijngaarden in de categorie Jong Talent en het beste artikel in GeoTechniek werd gewonnen voor het artikel over Proefcampagne voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen (J. Couck, G. van Lysebetten, K. van Royen, B. Janssens, R. de Nijs).

Keverling Buismanprijs

Dag in dag uit leven, wonen, bouwen, werken, lopen en rijden we op en over de grond, maar weinigen zijn zich bewust van de bijzondere eigenschappen die grond als bouwmateriaal heeft. Om daar verandering in te brengen reikt KIVI Geotechniek iedere twee jaar de Keverling Buismanprijs uit. Publicaties die bijdragen aan de ontwikkeling van de geotechniek komen hiervoor in aanmerking. Keverling Buisman wordt beschouwd als de grondlegger van de grondmechanica in Nederland. De Keverling Buismanprijs bestaat uit drie categorieën: beste publicatie voor een breed publiek, beste artikel uit het Vakblad GeoTechniek en jong talent.

De prijswinnaars

In de categorie ‘breed publiek’ won Rene Didde met een artikel uit de Volkskrant over bodemdaling: Wat te doen tegen de almaar zakkende bodem. Het artikel toont een maatschappelijk relevant onderwerp. Het brengt geotechniek dicht bij de mensen en artikel beschrijft niet alleen de problematiek, maar is ook gericht op de oplossing.

Afstudeerder Martijn van Wijngaarden (momenteel werkzaam bij Volker Staal en Funderingen b.v.) won de Jong talent-prijs voor zijn afstudeerscriptie van de TU Delft getiteld “Gravity based foundations for offshore wind turbines”. De jury was van mening dat Martijn behalve geotechniek ook andere disciplines als probabilistiek, constructies en hydraulica beheerst. Hierbij toont hij zowel diepgang als breedte in zijn onderzoek van dit maatschappelijk relevante onderwerp.

Het beste artikel in het Vakblad Geotechniek is uitgereikt aan de auteurs van het artikel Proefcampagne voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen, te weten, J. Couck (MOW), G. van Lysebetten (WTCB), K. van Royen (Denys NV) , B. Janssens (BAM NV) en R. de Nijs (Witteveen+Bos). Dit artikel werd door de jury het beste beoordeeld op de criteria inhoud, maatschappelijke impact en presentatie. Hierbij werd vooral de inhoud van het meetprogramma met nieuwe meettechnieken door de jury geroemd. De klassieke content van het artikel viel op en de beschreven aanpak van de proefcampagne is een goed voorbeeld voor andere projecten.

Prof. Ir. A.S. Keverling Buisman

Keverling Buisman wordt beschouwd als de grondlegger van de grondmechanica in Nederland. Hij was in 1934 (in 2009 precies 75 jaar geleden) de oprichter van het Laboratorium voor Grondmechnica te Delft (later GeoDelft en nu te vinden bij Deltares). Keverling Buisman ontwikkelde mee aan de eerste Nederlandse celproeven, de sondering en de Begemannboring. Al op het eerste congres van de internationale grondmechanici (toen nog SMFE, nu ISSMGE) in 1936 werd door prof. Ir. Keverling Buisman een belangrijk aandeel in de publicaties geleverd. Zijn boek “Grondmechanica” uit 1940 neemt een belangrijke plaats in de geschiedenis van de Nederlandse grondmechanica in.