Nominaties 2009

Op 5 november 2009 zijn in Rotterdam op de tweejaarlijkse Geotechniekdag voor de eerste maal de Keverling Buismanprijzen uitgereikt (voorheen de Geo-Oscars).

Wetenschappelijke publicaties

In de categorie ‘wetenschappelijke publicaties’ waren de criteria: wetenschappelijk vernieuwend, maatschappelijke impact en helderheid van de presentatie. De winnaar in deze categorie was het artikel van dr.ir. Piet Meijers over het gedrag van zand onder cyclische belasting. In het artikel wordt ingegaan op de fysische achtergrond van het gedrag van zand onder cyclische belasting. Hieruit krijgt de geotechnische adviseur het benodigde inzicht om de verschijnselen te begrijpen.

De genomineerden waren:

Geo-engineering voor een breed publiek

In de categorie ‘geo-engineering voor een breed publiek’ staan artikelen in landelijke (dag)bladen centraal. Criteria waren: een duidelijke uitleg voor een breed publiek, technisch correcte weergave en een positieve bijdrage aan het imago van het vakgebied. De prijs ging naar Ad Tissink voor zijn artikelenserie in Het Parool. De serie wekt interesse in de bodem en bouwwerkzaamheden, er is aandacht voor de mensen achter de onderwerpen en zo levert de serie een positief beeld van het vakgebied.

De genomineerden waren:

Jong talent

Afstudeerders van universiteiten en hogescholen kwamen in aanmerking voor de Keverling Buismanprijs voor 'Jong Talent'. In deze categorie is beoordeeld op originaliteit en creativiteit, helderheid in rapportage en begrip van de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. In deze categorie ging de prijs naar Bart Jan van Eijk en Marnix Gallegos Ruiz. Zij beschrijven de technische uitdaging van het bouwen onder het Centraal Station in Amsterdam. Het afstudeerwerk geeft een originele en vooral relevante uitwerking van het probleem.

De genomineerden waren: