Nominaties 2015

Winnaars 2015

Dag in dag uit leven, wonen, bouwen, werken, lopen en rijden we op en over de grond, maar weinigen zijn zich bewust van de bijzondere eigenschappen die grond als bouwmateriaal heeft. Om daar verandering in te brengen reiken Deltares en KIVI Geotechniek tijdens iedere twee jaar tijdens de Geotechniekdag de Keverling Buismanprijs uit. De laatste uitreiking vond plaats tijdens de Geotechniekdag op 3 november 2015.

In de categorie ’geo-engineering voor een breed publiek’ sleepte de VRT de prijs in de wacht met ’Proefput Oosterweel’. De prijs voor jong talent ging naar Marius Ottolini. Beide winnaars werden beloond met €1000.

Alle genomineerde publicaties dragen bij aan de ontwikkeling van de geotechniek: het bouwen met, in en op de grond. De Keverling Buismanprijs 2015 bestaat uit twee categorieën, beide voor publicaties tussen 1 september 2013 en 1 september 2015.

Nominaties 2015

Geo-engineering voor een breed publiek: populair wetenschappelijke artikelen in de Nederlandse dagbladen en de populaire pers.

Jong talent: voor afgestudeerden in geotechniek van TU's en HBO-instellingen

  • Camille Habets - Performance-based seismic analysis of an anchored sheet pile quay wall
  • Jelmer Heinis - Verplaatsingsmethodieken Funderingen op Staal voor Aardbevingen in Groningen
  • Marius Ottolini - installation effects open ended pile in clay

Samenstelling van de jury

De organisatie maakte uit de aanmeldingen een selectie waaruit de jury uiteindelijk twee prijswinnaars koos. Jury-voorzitter Mandy Korff reikte namens KIVI Geotechniek en Deltares de prijzen uit.

  • Ir. Mandy Korff (Deltares, KIVI Geotechniek, voorzitter)
  • Prof. ir. Louis de Quelerij (TU Delft)
  • Ir. Mark Pehlig (Fugro)
  • Ir. Paul Cools (RWS Bouwdienst)
  • Ir. Geerhard Hannink (Gemeentewerken Rotterdam)
  • Ir. Monika de Vos (WTCB België)
  • Ir. Hans Ramler (BAM)