Nominaties 2008

Op 8 oktober 2008 zijn op de Betondag in Ede voor de derde maal de Geo-Oscars uitgereikt. De Geo-Oscars zijn de voorloper van de Keverling Buismanprijs en werken volgens dezelfde principes.De prijs kent drie categorieën: wetenschappelijke publicaties, geo-engineering voor een breed publiek en jong talent.

Beste wetenschappelijke publicatie

De winnaar van de Geo-Oscar 2008 in deze categorie was het artikel van prof. ir. Frits van Tol over schadegevallen bij bouwputten. Het artikel bekijkt de geo-engineering op een vernieuwende wijze nu eens niet vanuit de techniek maar vanuit de beschikbaarheid van kennis en de oorzaken van faalkosten.

De genomineerden waren:

Geo-engineering voor een breed publiek

De Geo- Oscar is uitgereikt aan Frank Straver voor zijn artikel in Trouw over de Nederlandse Ingenieurs die in New Orleans aan het werk zijn na de orkaan Katrina. Straver geeft met het artikel weer wat de Nederlandse ingenieurs ter plaatse doen en welke waardering daar bij het brede publiek voor bestaat.

De genomineerden waren:

Jong talent

Afstudeerders van universiteiten en hogescholen kwamen in aanmerking voor de GeoOscar voor 'Jong Talent'. In deze categorie is beoordeeld op originaliteit en creativiteit, helderheid in rapportage en begrip van de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. De winnaars van deze Geo-Oscar waren Fransje Paagman en Femke Rambags. Zij zijn afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht op de manier waarop aardgas door de bodem migreert. Het onderzoek werd door de jury geroemd omdat het duo de complexe materie op een zeer volledige manier heeft onderzocht. Er is zowel numeriek als experimenteel een stevige basis gelegd door gebruik te maken van een supercomputer en modelproeven van gastransport. Concrete aanbevelingen worden gedaan om gasleidingen in Nederland op een veiligere manier aan te leggen.

De genomineerden waren: