Waarom Geonet?

In de bouw stroomt bestaande kennis nog te weinig en te langzaam door naar de betreffende gebruiker. Bovendien zijn de laatste jaren ontwikkelingen te signaleren die het belang en de directe beschikbaarheid van geotechnische kennis extra versterken. Vraagstukken als ondergronds bouwen, meervoudig ruimtegebruik en actuele funderingsproblemen als zakking door grondwaterstandwijziging, boren onder en langs funderingen en zakking door gaswinning. Dit vraagt om een snelle en effectieve kennisoverdracht én terugkoppeling van de markt naar de onderzoekers.

Doel van Geonet

Op dit moment weten kennisvragers vaak niet waar zij informatie kunnen verkrijgen. De informatievoorziening is versnipperd doordat er veel kennisaanbieders actief zijn. Geonet wil kennisoverdracht over geotechniek sneller en efficiënter toegankelijk maken. Oplossingsrichtingen voor geotechnische vraagstukken zouden breder gedeeld en toepasbaar gemaakt moeten worden.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van Geonet zijn KIVI afdeling Geotechniek, Deltares, SBRCURnet en projectbureau Geo-Impuls. De initiatiefnemers hebben ruime ervaring in hun vakgebied en zijn gespecialiseerd in kennisstromen, onderzoeksprogrammering, kennisoverdracht en marktmonitoring.

Contact

Geonet wordt periodiek bijgehouden door webredacteur Armand van Wijck (Aurora Science Communications) en hoofdredacteur Jurjen van Deen (Deltares). Voor vragen en opmerkingen zijn zij te bereiken op redactie@geonet.nl.