Waarom Geonet?

In de jaren '90 van de vorigw eeuw werd geconstateerd dat kennis te weinig en te langzaam doorstroomt naar de gebruikers. Bovendien waren er ontwikkelingen die het belang van de directe beschikbaarheid van geotechnische kennis extra versterken. Vraagstukken als ondergronds bouwen, meervoudig ruimtegebruik en funderingsproblemen als zakking door grondwaterstandwijziging, boren onder en langs funderingen en zakking door gaswinning. 'Dit vraagt om een snelle en effectieve kennisoverdracht van onderzoekers naar de markt én terugkoppeling van de markt naar de onderzoekers' en deze stellingname leidde tot de lancering van de Geonet website op 22 april 1998.

Doel van Geonet

De informatievoorziening was versnipperd doordat er veel kennisaanbieders actief zijn - en dat is anno 2021 nog steeds het geval. Geonet wil kennis over geotechniek sneller en efficiënter toegankelijk maken. Oplossingsrichtingen voor geotechnische vraagstukken zouden breder gedeeld en toepasbaar gemaakt moeten worden. 

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van Geonet waren KIVI afdeling Geotechniek, GeoDelft (nu Deltares) en de toenmalige CUR. In de beginjaren van Delft Cluster fungeerde Geonet als kenniskanaal voor dit programma en in de jaren 2010 - 2014 gaf het programma Geo-Impuls een wezenlijke impuls met een complete vernieuwing van de website.

Contact

Geonet wordt periodiek bijgehouden door webredacteur Armand van Wijck (Aurora Science Communications) en hoofdredacteur Jurjen van Deen (Deltares). Voor vragen en opmerkingen zijn zij te bereiken op redactie@geonet.nl.