Delft Cluster

Het Delft Clusterprogramma was opgezet om de ontwikkeling en verspreiding van kennis voor de grond-, weg- en waterbouwsector te bevorderen, met als belangrijkste punten infrastructuur en water. Het programma is inmiddels afgerond, maar alle voor de geotechniek relevante producten zijn terug te vinden op deze pagina.

Algemeen

Thema Water, bodem en stad [rapport]
Thema Duurzame gebiedsinrichting [rapport]
Thema Veiligheid tegen overstromingen [rapport]
Stand | Delft Cluster magazine [nummer 1, 2, 3, 4, 5]

Beheerst boren

Robust cracking predictions for settlement damage (2010) [samenvatting, poster]
Compensation Grouting in Sand (2010) [proefschrift, samenvatting, poster]
Bezwijkveiligheid boortunnels (2009) [rapport]
Procesverbetering aanleg ondergrondse infra: microtunnelling (2008) [rapport]
Analyses of tunnel-induced settlement damage to a masonry wall (2008) [artikel]
Instrumentatie meetring RandstadRailtunnel (2007) [rapport]
Groene Harttunnel: ontwerpparameters (2007) [rapport]

Betrouwbare trillingsmaatregel

Ontstapeling van veiligheden bij gebruik van trillingspredicties (2009) [rapport]
Betrouwbaarheid van trillingspredicties (2009) [rapport]
Standaard RekenMethode voor Trillingen (SMR-T) (2009) [rapport]
Resultaten van de marktverkenning (2006) [rapport]

Blijvend vlakke wegen

Transition zones in railways (2011) [proefschrift]
Afwegingsmodel rijkswegen: Benchmarks MRoad 2.1 (2009) [rapport]
Inverse modelling of soil behaviour during construction (2008) [artikel 123456samenvattingposter]

Bouwtijd en restzettingen

Predictie gronddeformaties: Case Betuweroute km 16.7 (2005) [rapport]
Zetting door wegophoging: Case A2 Holendrecht Maarssen (2005) [rapport]
MSettle Version 8.2: Embankment Design and Soil Settlement Prediction (2005) [rapport]

Door grond horizontaal belaste palen

Analyse case study "Brienenoord Corridor Rotterdam" (2009) [rapport]
Bestaande ontwerp-modellen (2008) [rapport]
Case Europaboulevard (2008) [rapport]
Case no recess (2008) [rapport]
Overzicht literatuur en metingen (2006) [rapport]

Duurzame onderhoudsstrategie voor voorzieningen op slappe bodem

Inventarisatie ondergrondse infrastructuur (2008) [rapport]
Richtlijnen voor het verzamelen en beheer van informatie over de ondergrond (2007) [rapport]
Ophoogmaatregelen en -materialen voor voorzieningen op slappe bodem (2006) [rapport]
Bepalingen zettingen in het afweegmodel voor voorzieningen op slappe bodem (2006) [rapport]
Bepalingen standaard wegconstructies t.b.v. afweegmodel DOS (2006) [rapport]
De Geotechnische Meetlat: Meet de kwaliteit van de zettingsprognose (2005) [rapport]
Validatie Geotechnische Meetlat: Vier praktijkcases (2005) [rapport]
Zakkende bodem: Mogelijkheden voor aanpassen van de Beheerkosten Openbare Ruimte (2005) [rapport]
Duurzame OnderhoudsSystematiek (DOS) voor voorzieningen op slappe bodem: zettingsprognose (2003) [rapport]

Duurzame ontwikkeling van de Noordzee en kustzone

Large scale physical model tests on the stability of geocontainers (2008) [rapport]
Placing accuracy and stability of geocontainers (2005) [artikel]

Gedrag van bouwputten

Toeritten Pannerdensch Kanaal: krachtwerking en vervormingsgedrag (2009) [rapport]
Deformations and damage to buildings adjacent to deep excavations in soft soils (2009) [rapport]

Innovatief ondiep bouwen

Modelling the soil pipeline interaction during the pull back operation of HDD (2009) [artikel]
Modulus of subgrade reaction for pipelines in a borehole installed by HDD (2009) [artikel]
Totaal Andere Tunnel: Denken in nieuwe richtingen (2008) [rapport, artikel]
Risicoanalyse en risicobeoordeling bundels kabels en leidingen (2006) [rapport]
Innovatieve opsporingstechnieken voor kabels en leidingen (2005) [rapport]

Innovatieve wegconcepten

Bouwmaterialen paalmatrassystemen (2007) [rapport]
Verslag aanleg en monitoring Kyotoweg (2006) [rapport]
Ontwerp paalmatrassystemen: Literatuurstudie en interviews (2006) [rapport]
Ontwerp pilot Kyotoweg bij Giessenburg: Baggerspeciematras op houten palen (2005) [rapport]
Uitvoering pilot Kyotoweg: Werkplan (2005) [rapport]

Integrale modellen voor vlakke wegen

Effect van variaties in de ondergrond op de voorspelling van langsvlakheid (2009) [rapport]
Integraal wegontwerp: Evaluatie van schadecases uit de praktijk (2008) [rapport]
Integraal wegontwerp: Interviews (2008) [rapport]
Eisen aan paalmatrassystemen: Palen en inventarisatie matras (2007) [rapport]

Kennisconsolidatie

Design of optimal flood protection embankment: Combining different forms of artificial intelligence (2009) [artikel]
Predicting horizontal deformations under an embankment using an Artificial Neural Network (2008) [artikel]

Nieuw perspectief voor funderingen en bouwputten

On the Modelling of Pile Installation (2009) [proefschriftsamenvattingposter]
Reducing risks in geotechnical engineering using AI techniques (2008) [artikelsamenvattingposter]
Improvements for the interpretation methods of rapid pileload tests (2008) [proefschriftsamenvattingposter]
Van onzekerheid naar betrouwbaarheid: Handreiking voor geotechnisch ontwerpers (2008) [rapport]
Risicobeheersing bouwputten en paalfundering - Settlement during vibratory sheet piling (2007) [rapport]
Van onzekerheid naar betrouwbaarheid: Resultaten enquête en interviews (2003) [rapport]

Overgangsconstructies

Analysis of track and soil behaviour at transition zones: Case study near Gouda Goverwelle (2009) [rapport]
Evaluatie resultaten Innotrack (2009) [rapport]
Railway transition zones & Switches: Factual report short term measurement (2009) [rapport]
Railway transition zones & Switches: Factual report long term measurements (2009) [rapport]
Railway transition zones: Factual report short term measurement (2008) [rapport]

Safety against flooding

Risk based approach for a long-term solution of coastal flood defences - A Vietnam case (2009) [artikel
Coastal protection strategies for the Red River Delta (2009) [artikel]
Multivariate-, extreme value - and bayesian statistical models in flood risk analysis (2008) [samenvatting, poster]
Risk analysis of coastal flood defences - A Vietnam case (2008) [artikel]
Reliability- and risk based approach for coastal flood defences (2008) [artikel]
Urban river fronts: Flood protection and more (2008) [samenvatting, poster]
Urban Flood Protection Chart (2008) [artikel]
Probabilistic investigation on failure mechanisms of coastal structures (2007) [artikel]
Probabilistic design and risk based approach in civil engineering (2007) [artikel]
Oeverstabiliteit in zandwinputten: Rekenmodel HMBreach (2006) [rapport]

Snelle paaltesten

Review of quasi-static and dynamic pile load tests: Primarily report on non-static pile load tests (2010) [rapport]
Ontwerp veldproef snelle paaltest Waddinxveen (2007) [rapport]
Laboratory investigation of the loading rate effects in sand (2006) [rapport]
The effect of loading rate on pile bearing capacity of saturated sand (2005) [rapport]
Excess pore pressure generation due to pseudostatic tests in saturated sand (2005) [rapport]
Influence of loading rate on pile capacity in unsaturated sand (2004) [rapport]

Steenzettingen

Onderzoek implementatie klemming in ZSteen (2007) [rapport]
Meet- en analyserapport proefnemingen op geklemde steenzettingen op dijken in Zeeland (2007) [rapport]
Kennisontwikkeling t.b.v. SteenToets 2006 Onderdeel 1 Normaalkracht (2007) [rapport]
Laboratoriumonderzoek betreffende klemming van gezette steenbekledingen (2004) [rapport]

Water als ordenend principe

Towards improved guidelines for the development and reconstructions of environmentally friendly and economically sound roads in the Cambodian and Vietnamese Mekong floodplain. (2009) [rapport]
Roads and Floods: Best Practice Guidelines for the Integrated Planning and Design of Economically Sound and Environmentally Friendly Roads in the Mekong Floodplains of Cambodia and Viet Nam (2008) [rapport]
Verantwoorde wegen in de Mekong Delta (2007) [artikel]