Het algemene e-mailadres van de afdeling is: railsystemen@kivi.nl.

Eelco Schrik voorzitter
Esther Tolner secretaris
Roeland van Hof penningmeester
Bas Bollinger lid
Erland Tegelberg lid
Rob de Vries lid
Rolf Dollevoet agendalid
Wil van Roij lid