De speerpunten van de Afdeling Rail zijn:

Techniek Promotie

  • het benadrukken en versterken van de rol van de techniekvelden die betrekking hebben op  het railsysteem als compleet en complex systeem;
  • het benadrukken en versterken van het beroepsprofiel van de hierbij behorende techniekvelden;
  • promotie van beide bovengenoemde thema’s op universiteiten en hogescholen.

Leden Service

  • het bevorderen van het vakgebonden collegiale contact tussen de betrokkenen die zich met  het railsysteem bezighouden;
  • bevorderen van kennisopbouw, kennisuitwisseling en de mogelijkheid tot netwerken;
  • het verzorgen en aanbieden van een aantrekkelijk programma van lezingen en excursies  waarbij bovengenoemde aspecten tot hun recht komen.