De positie van Afdeling Rail

Relaties met andere KIVI-afdelingen

Binnen KIVI zijn verschillende afdelingen actief die binding hebben met het techniekveld van railsystemen. Het is het doel van de Afdeling Rail om een verbinding te leggen tussen verschillende vakgebieden en geen concurrerend orgaan te zijn. Er wordt gestreefd naar een optimale aanvullende samenwerking met deze afdelingen en daartoe worden met de volgende afdelingen contacten onderhouden:

  • Afdeling Verkeerskunde en Vervoerstechniek;
  • Afdeling Voertuigtechniek;
  • Afdeling Transportkunde;
  • Afdeling Bouw.

Relaties met andere verenigingen en overige organen

Het is van belang bekendheid te geven aan de Afdeling Rail en vervolgens contacten te onderhouden met een aantal relevante partijen binnen de railgeoriënteerde wereld. Op het gebied van railgebonden verkeer en vervoer zijn meerdere verenigingen actief. Hiermee worden betrekkingen onderhouden en er wordt naar een goede samenwerking gestreefd. Het betreft o.a. de volgende verenigingen en (internationale) organen:

  • Railforum;
  • IRSE, Dutch section;
  • PWI;
  • VDEI;
  • UEEIV;
  • Affi.