Afdeling Rail

Rail

Railsystemen zijn in het huidige tijdsgewricht onmisbaar om de mobiliteitsbehoefte mede af te wikkelen en de bereikbaarheid te garanderen. Railsystemen omvatten verschillende techniekvelden met uiteenlopende disciplines.

Juist vanwege de pluriformiteit van het werkveld zijn diegenen die in die verschillende disciplines binnen de railsector werkzaam,  meer dan welkom in de in 2007 opgerichte Afdeling Railsystemen, waarbij techniek de bindende factor is.

Vanuit de techniek ligt de focus op de volgende thema’s:

  • heavy rail, light rail, tram- en metrosystemen, hoge snelheidslijnen, magneetzweefbanen;
  • baan-, onder- en bovenbouw en constructies;
  • beveiliging en beheersing;
  • materieel en de interfaces met de infrastructuur;
  • veiligheid en exploitatie;
  • transfersystemen met bijbehorende logistiek.

Missie

De Afdeling Rail van KIVI is een ontmoetingsplaats voor mensen die geïnteresseerd zijn in de railtechniek in brede zin.

Ontstaan

Vanuit de ervaring van leden van de diverse afdelingen van KIVI, dat zij niet voldoende aansluiting vonden bij de behoefte tot kennis vergaren en delen en de mogelijkheid tot netwerken misten, daar waar het specifiek de railgebonden sector betreft, is de behoefte ontstaan aan een orgaan dat hierin juist wél zou kunnen voorzien.

Als medium daartoe is zodoende in eerste instantie niet een aparte afdeling binnen KIVI ontstaan, maar een tussen de afdelingen gepositioneerd platform, dat zich specifiek op het kennis-, techniek-, en werkveld van de railsystemen richt: aanvullend op de bestaande afdelingen en vakgroepen en gericht op de railsector. Op 7 november 2007 vond de oprichtingsbijeenkomst plaats. In de loop van 2008 is deze vorm van Platform gewijzigd naar afdeling, waarmee een duidelijker plaatst binnen KIVI wordt ingenomen.