De techniekpromotie en de ledenservice is gericht op een drietal ‘doelgroepen’:

  • de jonge en toekomstige ingenieur. Het doel is de presentatie van en het inzicht geven in de  werkvelden die op het railsysteem betrekking hebben, teneinde de jonge aankomende  ingenieur te enthousiasmeren voor deze vakrichting(en);
  • de professional die kennis wil vergaren en delen. Het doel is het aanbieden van thema’s op  het gebied van techniek (ontwerp, uitvoering, logistiek, regelegeving en dergelijke), op het  gebied van organisatie en innovatie;
  • de professional die wil netwerken. Het doel is om bij het organiseren van thema- bijeenkomsten met een informeel samenzijn af te sluiten zodat betrokkenen ongedwongen  met elkaar in contact kunnen komen en kunnen netwerken.