Buitenlandse contacten

American Society of Civil Engineers (ASCE)

www.asce.org
De afdeling is penvoerder voor de contacten van KIVI met de Amerikaanse zustervereniging American Society of Civil Engineers, waarmee in 1995 een Memorandum of Understanding is afgesloten. In 1998 werd een aanvullende overeenkomst gesloten, die in de praktijk aan een en ander invulling geeft. Mede hierdoor wordt de toegankelijkheid van de Amerikaanse markt en de daar aanwezige expertise vergroot mede door het op vereenvoudigde wijze verkrijgen van het lidmaatschap van het ASCE. Ook worden hun publikaties en literatuur beter toegankelijk.

The Institution of Civil Engineers (ICE)

www.ice.org.uk
Tussen het Institution of Civil Engineers en het KIVI is een overeenkomst gesloten welke voor KIVI leden inhoudt dat ze ICE bijeenkomsten kunnen bijwonen en gebruik kunnen maken van veel ICE faciliteiten. Ook is er de mogelijkheid om te kwalificeren als Chartered (Civil) Engineer met aanzienlijk minder voorwaarden dan aspirant-leden (Associate Members) van het ICE zelf. De Contacten tussen het ICE en KIVI worden verzorgd door de Afdeling Bouw- en Waterbouwkunde. Er is altijd een vertegenwoordiger van het ICE woonachtig in Nederland in het bestuur van de afdeling. Daar kunnen verdere inlichtingen verkregen worden. U kunt ook kennis maken met het ICE via Internet op het adres

Contacten met België en Duitsland

De afdeling is momenteel bezig contact te leggen met zusterverenigingen uit België en Duitsland. Binnenkort meer nieuws hierover.