Energieopslag
18 mei 2022
11:45 uur - 13:00 uur

Van Delta21 krijg je nooit spijt! Energietransitie, Waterveiligheid en Natuurherstel

De kern van Delta21: Een grootschalige energieopslag, die ook zorgt voor droge voeten in de Zuidwestelijke Delta, en ook volop kansen biedt voor een grotere biodiversiteit en natuurherstel. Opslag stroom na 2030 is onontbeerlijk: Door de grote weersafhankelijkheid van elektriciteit uit zowel wind als zon, zullen de vraag en het aanbod van stroom steeds minder synchroon verlopen. Als vanaf 2030 de stroom voor meer dan 70% duurzaam opgewekt moet zijn, zou, zonder opslag, het potentiële aanbod van stroom zelfs gemiddeld meer dan 3 maal de vraag overstijgen. De hoge overcapaciteit van zowel duurzaam als conventioneel opgesteld vermogen is dan simpelweg nodig voor de momenten dat er te weinig wind en zon aanbod is en dat zal automatisch leiden tot enorme verspilling van stroom. Dat enorme overschot kan alleen maar benut worden door opslag, zowel kleinschalig als grootschalig en in alle vormen die dan beschikbaar en efficiënt zijn. Wereldwijd vindt momenteel ruim 93% van alle stroomopslag plaats met behulp van water en dat kan gelukkig ook uitstekend en heel efficiënt in Nederland.

EL Zuid-Holland
Activiteit
26 april 2022
16:00 uur - 18:00 uur

Chartered Engineer: kwaliteitsmerk voor topingenieurs

Doel van de bijeenkomst is leden te informeren over de meerwaarde van het Chartership

CE Zuid-Holland