Werkgroep Bouw- en Waterbouwkunde-Zuid

De per 1 januari 2009 opgerichte Werkgroep Bouw- en Waterbouwkunde-Zuid (BW-Zuid) behartigt de belangen van de leden van de Afdeling Bouw- en Waterbouw die woonachtig zijn in Zeeland, Noord-Brabant en Noord-Limburg  (postcodes 3240 - 3259; 4300 - 4699; 4700 - 6099).

Daarmee vormt BW-Zuid een aanvulling op de reeds bestaande Afdelingen Zuid voor Bedrijfskunde (BK-Zuid), voor Elektrotechniek (E-Zuid), voor Werktuigbouwkunde (W-Zuid), voor Commercieel Ingenieurs ( CI-Zuid ) en voor docenten. De leden van deze Afdelingen zijn ook woonachtig in voornoemde regio’s. Een lid uit het bestuur van elk genoemde vakafdelingvertegenwoordigt zijn afdeling in het bestuur van de Regio Zuid van het KIVI.

Het belang van Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde Zuid.

 1. Het organiseren van activiteiten in de regio
  Dit betreft veelal civieltechnische excursies, bedrijfsbezoeken en lezingen en workshops.
 2. De mogelijkheid tot kennisuitwisseling en het leggen van contacten met vakgenoten in de regio
 3. De ontvangst van het Programmablad Zuid en de mogelijkheid tot deelname aan de daarin gepubliceerde activiteiten
  Elk lid van de Afdeling Zuid van Bouw- en Waterbouwkunde, dus ook diegene die geen lid zijn van de Regio Zuid, ontvangt 2 keer per jaar het Programmablad Zuid van de Regio Zuid waarin al de activiteiten van de Regio Zuid maar ook van de genoemde vakafdelingen (BK-Zuid, W-Zuid, E-Zuid, CI-Zuid en B/W-Zuid) zijn opgenomen. Dit zijn in totaal ongeveer 50 activiteiten per jaar! 

Voor suggesties betreffende activiteiten en andere zaken kunt u contact opnemen met Ton Stalpers bereikbaar via: a.stalpers@ziggo.nl en/of tel.: 0416-361787. 

B/W leden woonachtig in Zeeland, Noord-Brabant en Noord-Limburg  (postcodes 3240 - 3259; 4300 - 4699; 4700 - 6099) zijn (kosteloos) automatisch lid van BW-Zuid en ontvangen bovendien ook de aankondigingen van activiteiten georganiseerd door de landelijk vakafdeling Bouw- en Waterbouwkunde. 

Het bestuur in alfabetische volgorde :

 • Gert-Jan van den Dries
 • Bart Hafkemeijer (vertegenwoordiger bij de Regio Zuid en het landelijk afdelingsbestuur Bouw- en Waterbouwkunde)
 • Paul Migchielsen
 • Ton Stalpers (voorzitter)