Met ruim 1.700 leden is de afdeling Bouw- en Waterbouwkunde een van de grootste vakinhoudelijke afdelingen van KIVI. De missie van de afdeling is om op onafhankelijke wijze activiteiten te organiseren, die het mogelijk maken de ontwikkelingen op het vakgebied te volgen door gerichte kennisoverdracht. Daarnaast is het sociale element van grote betekenis. Ook behoort het tot taak van de afdeling om het imago van het vakgebied bouw- en waterbouwkunde en van degenen die daarin werkzaam zijn, te verbeteren.