Nederlandse contacten

De afdeling werkt samen met organisaties, die het vakgebied van de afdeling kunnen verbreden, verrijken en verdiepen. Op deze wijze wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de kennisinfrastructuur in Nederland.

Andere KIVI-afdelingen

De afdeling BW onderhoudt nauwe relatie met collega KIVI-afdelingen, die verwant zijn aan de bouw- en waterbouwkunde. Deze afdelingen zijn:

  • Waterbeheer
  • Geotechniek
  • Bouw
  • Tunneltechniek en Ondergrondse Werken

Ook worden regelmatig activiteiten georganiseerd met de afdelingen uit de verschillende regio's en met Young KIVI Engineers.

Stadswerk

De vereniging Stadswerk Nederland (1600 leden) is een beroepsvereniging voor managers en (beleid)medewerkers die werkzaam zijn in de gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden op het brede werkterrein van ruimtelijke inrichting en milieu.

Technische Universiteiten

Door activiteiten samen met de studieverenigingen van de Technische Universiteiten (Delft en Twente) te organiseren, zorgt de afdeling voor contacten met jonge (toekomstige) collega's.

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR)

Jaarlijks organiseert de afdeling BW, samen met onder andere het CUR de Waterbouwdag.