Voorplaat Position gebruik Paper Thuis- en buurtbatterijen
Energietransitie
20 maart 2024
11:45 uur - 13:00 uur

Slides en terugkijken webinar: Goed nabuurschap leidend voor gebruik van thuis- en buurtbatterijen?

De vraag welke rol thuis- en buurtbatterijen kunnen spelen in het energiesysteem is actueler dan ooit. De kans is groot dat deze batterijen in de komende jaren snel in aantal zullen toenemen. Gaat het minder snel? Dan zorgt de mogelijkheid van laden én ontladen door elektrische auto’s (bidirectioneel laden) wel voor een snelle groei van opslagcapaciteit op lokaal niveau. Lokale opslag van energie kan helpen het energiesysteem te balanceren, maar kan ook voor problemen op het net zorgen. Dit vraagt om een goed nabuurschap in het gebruik van thuis- en buurtbatterijen. Emma Gerritse Stedin ging hier uitgebreid op in.

EL Zuid-Holland