Netcongestie in grote projecten
Energietransitie
15 mei 2024
11:45 uur - 13:00 uur

E Lunch Webinar: Netcongestie in gebouwde omgeving: Wat kan er wel?

Netcongestie is bijna in heel Nederland aan de orde. Het lijkt daarmee niet meer een kwestie te zijn van of dit voor een project speelt, maar vooral wat de consequenties en mogelijke maatregelen zijn. In dit webinar gaan we in op de kern van het probleem, mogelijke oplossingsrichtingen, de afstemming met de netbeheerder en de bijzondere contractvormen. Aan de hand van enkele projecten worden praktijkvoorbeelden door DWA gegeven, zowel op technisch vlak als over de juridische aspecten.

EL Utrecht
Energietransitie
17 april 2024
11:45 uur - 13:00 uur

E lunch Webinar - Verduurzaming door samenwerking in lokale duurzame energiesystemen

Lokale energiesystemen bieden mogelijkheden voor verduurzaming ondanks netcongestie en onzekere energieprijzen. Binnen een lokaal energiesysteem werken afnemers en producenten van energie samen om uitbreiding en verduurzaming van economische activiteiten mogelijk te maken. Nick de Wilt, deelt in dit webinar, de lessen van Windunie over hoe te komen tot een lokaal duurzaam energiesysteem.

EL Utrecht
20220510-seminar-data-digitalisering_1_xtKp3D
Netcongestie
4 april 2024
14:00 uur - 17:30 uur

Bedrijfsbezoek aan ABB verduurzaamde productielocatie te Ede

In opvolging van het Lunch webinar "Klaar voor 2030?": Intelligente data helpen bij het duurzaam op 17-01 jl., heeft ABB ons uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek aan de productielocatie te Ede.

EL Gelderland
Voorplaat Position gebruik Paper Thuis- en buurtbatterijen
Energietransitie
20 maart 2024
11:45 uur - 13:00 uur

Slides en terugkijken webinar: Goed nabuurschap leidend voor gebruik van thuis- en buurtbatterijen?

De vraag welke rol thuis- en buurtbatterijen kunnen spelen in het energiesysteem is actueler dan ooit. De kans is groot dat deze batterijen in de komende jaren snel in aantal zullen toenemen. Gaat het minder snel? Dan zorgt de mogelijkheid van laden én ontladen door elektrische auto’s (bidirectioneel laden) wel voor een snelle groei van opslagcapaciteit op lokaal niveau. Lokale opslag van energie kan helpen het energiesysteem te balanceren, maar kan ook voor problemen op het net zorgen. Dit vraagt om een goed nabuurschap in het gebruik van thuis- en buurtbatterijen. Emma Gerritse Stedin ging hier uitgebreid op in.

EL Zuid-Holland