Geonet Dossier

Geonet Dossier

Kennis van de eigenschappen van (slappe) grond, met name ten aanzien van het draagvermogen en de relatie tussen belasting en vervorming, is van belang voor het voorspellen van de gevolgen van civieltechnische activiteiten op en in de ondergrond.

Generieke kennis

Naslagwerken, leidraden en kennisinstituten: er is veel kennis beschikbaar over grondonderzoek in de Nederlandse bodem. Een uiteenzetting van een aantal belangrijke onderzoeken, instanties en handboeken uit het informatieaanbod. Naar pagina 'generieke kennis'

Meettechnieken

Er zijn veel verschillende meettechnieken beschikbaar voor grondonderzoek. In de slappe Nederlandse grond zijn wegdruktechnieken zoals CPT sondering goed bruikbaar. Boringen gaan altijd gepaard met monsterverstoring en dat leidt tot onnauwkeurigheden en onzekerheden in de meetresultaten. Wegdrukbare (sondeer)technieken kunnen hier uitkomst bieden. Naar pagina 'meettechnieken'


 

Deelonderwerpen

Generieke kennis Meettechnieken

Gerelateerde pagina's

Bouwputten Funderingstechnieken Grondverbetering Ondergronds bouwen