Geonet Dossier

Geonet Dossier

De druk op de ruimte in Nederland is groot. De wegen zijn vol, steden raken verstopt en toch blijft de vraag naar nieuwbouw, vervoer en nutsvoorzieningen stijgen. Ondertussen verlangen we ook naar meer groen, minder horizonvervuiling en filevrij rijden. Op het eerste gezicht tegenstrijdige wensen, maar als de ruimte op het platte vlak ontoereikend is, kan het helpen om de diepte in te gaan.

Generieke kennis

Informatie en literatuur die overkoepelend is voor het ondergronds bouwen of niet direct thuishoort in een van de andere deelonderwerpen. Denk aan handboeken, kennisprogramma's, richtlijnen, onderzoeken en achtergrondinformatie.
Naar pagina 'generieke kennis'

Boortunnels

Boren van tunnels in de slappe, Nederlandse bodem was tot eind twintigste eeuw een onontgonnen terrein, maar inmiddels zijn er meerdere boortunnels in gebruik of in aanleg. Boren in de Nederlandse ondergrond is complex en brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Er wordt daarom constant onderzoek gedaan naar het verbeteren van boortunneltechnieken.
Naar pagina 'boortunnels'

Zinktunnels

Voor het aanleggen van tunnels wordt vaak gebruik gemaakt van de afzinktechniek. De methode is min of meer geboren in Nederland. De Maastunnel (1942) is de oudste Europese zinktunnel. Inmiddels behoren de afgezonken tunnels tot een Nederlands exportproduct.
Naar pagina 'zinktunnels'

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen zijn vitaal voor het leveren van basisvoorzieningen. De Nederlandse ondergrond ligt er vol mee. Hoe zorgen we voor een goede inpassing en een duurzame groei van deze ondergrondse infrastructuur?
Naar pagina 'kabels en leidingen'

Deelonderwerpen

Generieke kennis Boortunnels Kabels en leidingen

Gerelateerde onderwerpen

Bouwputten Grondonderzoek Grondverbetering Grondvervorming Meten en Monitoring