Generieke kennis

Generieke kennis

Informatie en literatuur die overkoepelend is voor het ondergronds bouwen of niet direct thuishoort in een van de andere deelonderwerpen. Denk aan handboeken, kennisprogramma's, richtlijnen, onderzoeken en achtergrondinformatie.

Handboek Tunnelbouw (2019)

Dit handboek is een naslagwerk voor ontwerpers en bouwers van tunnels. Het geeft inzicht in alle aspecten die komen kijken bij ontwerp en realisatie en geeft daarnaast bestaande potentiële oplossingen. Het boek beperkt zich tot ‘cut-and cover’- en afzinktunnels. Het handboek, gemaakt door participanten van het COB, is online gratis te lezen.

Het verdiepen van de Beneluxtunnel (2015)

Om de Rotterdamse stadshavens bereikbaar te houden, zou de Beneluxtunnel dieper moeten komen te liggen. Tomas Weeda van de TU Delft toont met zijn haalbaarheidsonderzoek aan dat het technisch uitvoerbaar en economisch aantrekkelijk is om tunnels op hun huidige locatie een diepere ligging te geven. Naast de master thesis publiceerde het COB een uitgebreid artikel over het onderzoek.

Steunpunt Tunnelveiligheid (2015)

Het Steunpunt Tunnelveiligheid is een loket binnen Rijkswaterstaat waar alle kennis over tunnelveiligheid gebundeld is. Het Steunpunt Tunnelveiligheid verricht onderzoek, stelt kaders en richtlijnen op, ontwikkelt instrumenten en adviseert over ondergrondse constructies en de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen.

Onderzoek TU Delft (2009 - 2015)

Kenniswebsite Noordzuidlijn (2015)

Op de kenniswebsite van de Noord Zuidlijn wordt de kennis die is opgedaan bij het bouwproces online gedeeld en besproken. Het is een website voor en door experts, met artikelen over feiten en cijfers, onderzoek en praktijkcases.

Schreudersstudieprijs (2014)

Op 30 oktober 2014 werd tijdens het COB-congres de Schreudersstudieprijs 2014 uitgereikt. De prijs is bedoeld voor afstudeeronderzoeken op het gebied van ondergronds bouwen. Van ieder genomineerd onderzoek is een wetenschappelijke publicatie beschikbaar gesteld.

Tunnelregelgeving: situatie sinds de nieuwe WARVW (2014)

Movares heeft alle wet- en regelgeving op het gebied van tunnels verzameld sinds de nieuwe WARVW.

Interactie funderingstechnieken Spoorzone Delft (2014)

Bij de spoortunnel in Delft speelde de interactie tussen verschillende funderingstechnieken een belangrijke rol. Vlakbij bestaande paalfunderingen van een spoorviaduct werden bijvoorbeeld nieuwe diepwanden gerealiseerd en tussen eerder gebouwde diep- en damwanden werden groutankers aangebracht. Er is uitgebreid praktijkonderzoek gedaan om de wederzijdse beïnvloeding in kaart te brengen.

Modelling of settlement induced building damage (2013)

Ondergrondse bouwprojecten kunnen tot zettingen leiden die schade aan metselwerkgebouwen veroorzaken. Voor het voorspellen van deze schade wordt momenteel een procedure gebruikt die gevolgen van zettingen soms onderschat. Voor haar promotie aan de TU Delft ontwikkelde Giorgia Giardina een beter systeem, gebaseerd op zowel experimenteel als numeriek modelleren.

Delft Cluster: Innovatief ondiep bouwen (2009)

Ontwikkelde innovatieve technieken om ook de holocene toplaag op een intensieve en kosteneffectieve manier voor ondergrondse functies te kunnen gebruiken, zoals ondergronds transport. Vooral voor binnenstedelijke gebieden bieden deze technieken een scala aan mogelijkheden. Het Delft Cluster onderzoeksprogramma (2003-2011) was opgezet om de ontwikkeling en verspreiding van kennis voor de grond-, weg- en waterbouwsector te bevorderen.

COB - Inleiding Ondergronds Bouwen (2002)

Dit boek is bedoeld om het inzicht te vergroten in de enorme complexiteit van ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. De interactie tussen technische en niet-technische aspecten neemt een belangrijke plaats in. Het boek richt zich primair op de Nederlandse situatie en bestaat uit vier ‘delen’.

de context en het perspectief van ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik
inleiding op de techniek
specifieke technische aspecten en bouwmethoden
een case study: het Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) Aalsmeer, Schiphol, Hoofddorp.

U kunt het boek gratis downloaden vanaf de COB-website of een gedrukte versie bestellen.

Geokoepels (2002)

In mei 2002 won het Geokoepelproject de nationale OSCUR-prijs voor de meest veelbelovende visie op het toekomstig ruimtegebruik in Nederland. Een team van 25 jonge professionals, afkomstig uit bedrijfsleven en overheidsorganisaties, werkte bijna een jaar aan deze visie.
     Wegen, treinen, metro’s, parkeergarages: steeds meer traditionele ondergrondse functies nemen de bovenste 50 m van de ondergrond in beslag. Juist deze grondlagen zijn ook voor de waterhuishouding en de fundering van hoge gebouwen essentieel. Er ontstaat dus dringend behoefte aan nieuwe ruimtebronnen. In de onderliggende grondlagen worden daarom grote, gewelfvormige, haast ‘kathedraalachtige’ ruimten uitgegraven: de zogenoemde ‘Geokoepels'.
     Meer informatie over dit project is te vinden op Architectenweb. Het Geokoepel-team heeft in een begeleidend boekje aan de hand van vier concrete scenario’s een beeld geschetst van de mogelijkheden van de Geokoepel. Volgens het team kan "over 25 à 50 jaar het een reële optie zijn om met de Geokoepel een nieuwe dimensie te creëren voor de inrichting van ons land."

COB - Handboeken Ondergronds Bouwen (1997 en 1999)

Veel kennis is middels het COB verzameld in de handboeken Ondergronds Bouwen deel 1 en deel 2. Deel 1 behandelt het ondergronds bouwen in een breed perspectief. Deel 2 behandelt ondergrondse constructies die tot stand komen door te bouwen in bouwputten en bouwsleuven. U kunt de boeken bestellen door contact op te nemen met het secretariaat van het COB.

Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB)

Het Centrum voor Ondergronds Bouwen coördineert ontwikkelingen op het gebied van ondergronds bouwen in Nederland. Op de website van het COB kunt u veel informatie vinden over uiteenlopende projecten en alle vakgebieden die vallen onder ondergronds bouwen.

COB - Kennisbank

Het COB beheert een uitgebreide database van zo'n 1400 rapporten m.b.t. ondergronds bouwen. Daarnaast zijn de magazines en online achtergrondartikelen van het COB terug te vinden in het publicatie-archief.

Deelonderwerpen

Boortunnels Zinktunnels Kabels en leidingen

Gerelateerde onderwerpen

Bouwputten Grondonderzoek Grondverbetering Grondvervorming Meten en Monitoring

Literatuur

Handboek Tunnelbouw Nieuwe tunnelregelgeving (2014) Kennisbank COB Kenniswebsite Noordzuidlijn Inleiding Ondergronds Bouwen (2002) Geokoepels (2002) Handboek Ond. Bouwen deel II (1999) Handboek Ond. Bouwen deel I (1997)

Onderzoek

Feasibility study of lowering the Beneluxtunnel (2015) Construction from an energy point of view (2014) Tunnel visions on sustainability (2014) Artificial ground freezing (2014) Ruimte om te etaleren in de stad (2014) Starting a large TBM from surface (2014) Funderingstechnieken Spoorzone Delft (2014) Settlement induced damage (2013) Delft Cluster: ondiep bouwen (2009) Risk analysis A2 Maastricht (2009) Centrum voor Ondergronds Bouwen

Overig

Steunpunt Tunnelveiligheid