Boortunnels

Boortunnels

Boren in de Nederlandse ondergrond is complex en brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Er wordt daarom constant onderzoek gedaan naar het verbeteren van boortunneltechnieken.

Boortunnel RijnlandRoute (2017)

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk naar Leiden. Een belangrijk onderdeel van de route is een 2.5km lange, geboorde tunnel die op maximaal 20m diepte komt te liggen. De eerste bouwwerkzaamheden zijn gestart in september 2017 en lopen tot eind 2022. Meer informatie is te vinden op een interactieve website van de Provincie Zuid-Holland. In juli 2017 verscheen een artikel over het project in Land+Water.

Onderzoek TU Delft (2003 - 2016)

Kenniswebsite Noordzuidlijn (2015)

Op de kenniswebsite van de Noord Zuidlijn wordt de kennis die is opgedaan bij het bouwproces online gedeeld en besproken. Het is een website voor en door experts, met artikelen over feiten en cijfers, onderzoek en praktijkcases.

Veiliger tunnelboren met geluidsgolven (2013)

Geofysicus Guy Drijkoningen ontwikkelde samen met het Eindhovens bedrijf MI-Partners een een soort trilplaat dat voor op de tunnelboormachine wordt geplaatst. Met behulp van geluidsgolven wordt een afbeelding van de ondergrond gemaakt.

Delft Cluster: Beheerst boren (2010)

Resultaten van onderzoek naar de effecten op de omgeving door het boren van tunnels. Er is daarnaast onderzocht welke mogelijkheden grondverbeteringstechnieken kunnen bieden bij het beheersen van omgevingsbeïnvloeding. Het Delft Cluster onderzoeksprogramma (2003-2011) was opgezet om de ontwikkeling en verspreiding van kennis voor de grond-, weg- en waterbouwsector te bevorderen.

Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels (2005)

In 2000 startten het COB en Delft Cluster met dit project om kennis over boortechnologie efficient verder te ontwikkelen. Op de website van het COB zijn alle informatie en rapporten omtrent dit project te vinden.

Bezwijkproef boortunnels

In een enorm stalen frame zijn drie op elkaar geplaatste ringen van de Botlekspoortunnel met ruim tachtig vijzels tot een ovaal geknepen. Het experiment maakt deel uit van een samenwerking van Delft Cluster en het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB). Onderzocht is bij welke belasting de tunnelringen beginnen te bezwijken. De uitkomsten van het experiment zijn van belang voor het valideren van bestaande rekenmodellen en daarmee voor de kennis van de constructieve veiligheid van boortunnels. TU Delft, Rijkswaterstaat Bouwdienst en TNO Bouw en Ondergrond voeren het project gezamenlijk uit.

Deelonderwerpen

Generieke kennis Zinktunnels Kabels en leidingen

Gerelateerde onderwerpen

Bouwputten Grondonderzoek Grondverbetering Grondvervorming Meten en Monitoring

Literatuur

RijnlandRoute (2017) Tunnelboren met geluidsgolven (2013) Praktijkonderzoek Boortunnels Bezwijkproef boortunnels Kenniswebsite Noordzuidlijn

Onderzoek

Reducing the cover-to-diameter ratio for shallow tunnels in soft soils (2016) DC: beheerst boren (2010) Geotechnical issues (2008) Structural Issues (2008) Acoustic monitoring in soft soil (2003)

Overig

Algemene website RijnlandRoute