Schematische voorstelling vlamboog
EMV/EMC
12 januari 2022
11:45 uur - 13:20 uur

De boog kan niet altijd gespannen zijn, maar is een vlamboog wel beheersbaar?

Hoe beheers je vlamboog gevaar? Vlamboog gevaar wordt vaak onderschat. Bij werken aan elektrische installaties denken we meestal aan risico’s van een elektrische schok. Het zijn echter de gevolgen van vlambogen die doorgaans grote impact hebben, uiteenlopend van schade aan materieel en installaties tot ernstig persoonlijk letsel.

EL Noord-Holland
Sanne de Boer
Energietransitie
15 december 2021
12:00 uur - 13:00 uur

Terugkijken E-Lunch sessie: De "vergeten" knelpunten van de Energietransitie

De verandering van het klimaat stelt ons voor een enorme uitdaging. Wij zullen ons uiterste best moeten doen om de gevolgen binnen acceptabele grenzen te houden. Overheden, bedrijfsleven, onderwijs en burgers zijn op diverse fronten bezig initiatieven te ontwikkelen om de uitstoot van broeikasgassen een halt toe te roepen. De Afdeling Elektrotechniek van KIVI wil in haar reeks lunch webinars de Energietransitie vanuit verschillende invalshoeken belichten. Er zijn veel plannen gemaakt, veel ontwikkelingen in gang gezet en projecten in uitvoering genomen. Denk aan onze eerdere webinars over het project SpaarGas in Haarlem en vrachtwagens die op waterstof rijden. Wij willen echter ook wijzen op knelpunten in de plannen. Want deze kunnen een vlotte voortgang van de Energietransitie belemmeren.

EL Utrecht
Studenten uit Twente race auto met Waterstof.
Waterstof
17 november 2021
11:45 uur - 13:00 uur

Terugblik op E-Lunch sessie: Studenten uit Twente racen met Waterstof

KIVI Afdeling Elektrotechniek wil in haar reeks lunch webinars onder andere laten zien wat er in het Nederlandse onderwijs gebeurt op het gebied van de energietransitie. Waar houden studenten en docenten zich mee bezig? Welke visies leven er? Welke projecten lopen er? Vandaag wordt het webinar verzorgd door studenten van het Green Team Twente.

EL Overijssel