Het bestuur van de Afdeling bestaat uit een voorzitter en verschillende leden. Er wordt naar gestreefd dat de bestuursleden een afspiegeling zijn van de belangrijkste groeperingen die op het gebied van het waterbeheer werkzaam zijn, zonder dat het hierbij om een gemandateerde vertegenwoordiging gaat.

Ingwer de Boer voorzitter
Herman Mondeel secretaris
Kaj Valk penningmeester
Chris Griffioen lid
Erik van Capelleveen lid
Jeroen Rijke lid
Jibbe Poppen lid
Wouter Zomer lid