Het bestuur van de afdeling bestaat uit een voorzitter en verschillende leden. Er wordt naar gestreefd dat de bestuursleden een afspiegeling zijn van de belangrijkste groeperingen die op het gebied van het waterbeheer werkzaam zijn, zonder dat het hierbij om een gemandateerde vertegenwoordiging gaat.

Wilt u contact met de afdeling? Stuur dan een mail naar lw@kivi.nl.

David van Raalten voorzitter
Annelies Straatman lid
Floris Boogaard lid
Lars Paternotte lid
Maaike Klein Overmeen secretaris-penningmeester