In de watersector zijn vele organisaties actief. Sommigen richten zich op deelsectoren zoals afvalwaterzuivering, riolering, drinkwater, waterbouw, anderen richten zich op de mensen werkzaam binnen de watersector. De Afdeling voor Waterbeheer is zo'n organisatie. Wij richten ons specifiek op de ingenieurs die zich bezig houden met het waterbeheer, aangezien deze de hardbenodigde technische kennis en kunde leveren om Nederland droog te houden.

Andere organisaties actief binnen het waterbeheer, waar de Afdeling Landgebruik en Watermanagement regelmatig contact mee heeft: