De afdeling Landgebruik en Watermanagement werkt veel samen met andere partijen. De volgende vormen van samenwerking zijn te onderscheiden:

  • gezamenlijke ad-hoc organisatie activiteiten
  • structureel overleg
  • verspreiding aankondigingen naar leden
  • benutten netwerk voor sprekers

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn andere netwerkorganisaties. Ook staan we open voor samenwerking met studieverenigingen. Als afdeling van KIVI bezitten we niet de fondsen om te sponsoren. Wel beschikken we over een netwerk van professionals bij advies- en ingenieursbureaus, kennisinstituten, universiteiten en overheden waar we uit kunnen putten. Geinteresseerd? Neem gerust contact op: lw@kivi.nl