VAPRO biedt vertrouwde vakopleidingen voor operators en technici. De VAPRO opleidingen sluiten aan op de wensen vanuit de industrie. Beheersen van productieprocessen, kwaliteitsbewust en veilig werken staan daarbij centraal. VAPRO diploma’s worden al decennia lang erkend en herkend door bedrijven in de industrie. Ze bieden operators en technici uitstekende mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Kenniscentrum PMLF en haar voorgangers hadden als doel het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs in de procesindustrie, mediasectoren en laboratoria. De in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs omschreven taken vormden hierbij het uitgangspunt van de werkzaamheden: Het ontwikkelen en onderhouden van een beroepsgerichte kwalificatiestructuur, het erkennen van leerbedrijven en het bewaken en bevordering van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv).
Het Proces College is geen aparte school, maar een uitstroomrichting binnen de opleiding tot procesoperator bij de scholen Zadkine en het Scheepvaart & Transport College (STC). Binnen het Proces College werken deze scholen intensief samen met de chemische en petrochemische bedrijven uit de regio Rotterdam-Rijnmond. De scholen verzorgen de opleidingen en de bedrijven bieden stageplaatsen aan en helpen bij de inrichting, promotie en inhoud van de opleiding en bieden de carrière-start-garantie.
votobacademy Je kunt je in één onderwerp verdiepen; je kunt alles over tankopslag leren; of je kunt een volledige Mbo-opleiding doen.

Bij het STC mbo college kan je terecht voor vijf verschillende opleidingen gericht op een baan in de procesindustrie.