EMC-ESD event 2021 Button
EMC-ESD
23 november 2021
09:30 uur - 16:00 uur

Terugblik op EMC-ESD event 2021

Welkom bij de Nederlandse EMC-ESD Vereniging De Nederlandse EMC-ESD Vereniging is een vereniging van ongeveer 150 professionals op het gebied van EMC en/of ESD. De vereniging kent een breed scala aan leden die gemeenschappelijk hebben dat zij zich binnen hun bedrijf, instelling of organisatie op professionele wijze met het vakgebied bezighouden. Dat kan zijn als expert, of intermediair van informatie, dan wel als leverancier of gebruiker van informatie, diensten of producten en materialen.

EL Utrecht
Studenten uit Twente race auto met Waterstof.
Waterstof
17 november 2021
11:45 uur - 13:00 uur

Terugblik op E-Lunch sessie: Studenten uit Twente racen met Waterstof

KIVI Afdeling Elektrotechniek wil in haar reeks lunch webinars onder andere laten zien wat er in het Nederlandse onderwijs gebeurt op het gebied van de energietransitie. Waar houden studenten en docenten zich mee bezig? Welke visies leven er? Welke projecten lopen er? Vandaag wordt het webinar verzorgd door studenten van het Green Team Twente.

EL Overijssel
Energietransitie
28 augustus 2021
14:00 uur - 16:00 uur

Terug blik op VZKC Kennissessie Geconcentreerde zonthermie in de warmtetransitie

Zonthermie en in het bijzonder geconcentreerde zonthermie zijn vrij onbekend in Nederland. De vlakke plaat collectoren worden wel toegepast bij woningen en ook steeds meer bij stadsverwarming. Ook de vacuümbuizen vinden steeds meer hun weg. Maar Geconcentreerde zonthermie wordt in Nederland nog niet toegepast. Dat is merkwaardig want in al ons omringende landen: België , Duitsland, Denemarken en zelfs Zweden wordt het nu al ingezet voor niet alleen warmtenetten, maar ook voor proceswarmte in de industrie.. De Vereniging voor Zonnekrachtcentrales organiseert op 28 augustus een bijeenkomst in Gouda, speciaal voor iedereen die werkzaam is in de warmtebranche of hiermee te maken krijgt. Het doel van deze bijeenkomst is om kennis en ervaringen te delen over deze nog vrij onbekende techniek en de toepassingsmogelijkheden voor duurzame verwarming van de gebouwde omgeving, via bijvoorbeeld warmtenetten, in Nederland.

EL (onder voorbehoud van Corona maatregelen, in dat geval zal de bijeenkomst digitaal gehouden worden),  Zuid-Holland
Uitreiking KIVI prijs aan Fontys Studenten
Fontys
7 juli 2021
09:30 uur - 12:00 uur

Uitreiking KIVI prijs / Verslag van Mini Symposium Fontys Engineering Physics.

Studenten van de technische opleidingen van Fontys Hogescholen hebben de afgelopen maanden hun krachten gebundeld in meer dan 18 uitdagende (ASIA) projecten. Deze projecten waren opgedeeld in projecten, waar de projectgroep enkel bestaat uit natuurkunde studenten en projecten, waarbij Fontys Technische Natuurkunde (TN) samenwerkt met (internationale) studenten van Fontys Engineering (werktuigbouwkunde, elektrotechniek, toegepaste wiskunde). De opdrachten waren realistische opdrachten voor fysisch ingenieurs. Enkele opdrachten waren in samenwerking met engineering. Waardoor multidisciplinair samenwerken tot de mogelijkheden behoort. De resultaten daarvan werden op woensdag 7 juli gepresenteerd tijdens het Symposium Fontys projectpresentaties studenten (Engineering in Practice). Na beoordeling door de KIVI jury werd de KIVI Award uitgereikt aan de beste projectpresentatie.

EL Noord-Brabant
InfraRood
1 juli 2021
12:00 uur - 13:00 uur

Infrarood stralers voor thermische processen in de industrie

De vermindering van CO2 emissies van auto’s en bussen is al volop bezig door de overstap naar elektrische aandrijflijnen. Om het energiegebruik van Nederland CO2 vrij maken zullen thermische processen in de industrie aangepast moeten worden. Voor thermische processen in de industrie wordt deels al elektriciteit gebruikt maar ook nog steeds veel aardgas, aardolie en kolen. Overstappen naar elektrisch verwarmen en verhitten is voor de industrie het belangrijkste middel om thermische processen te verduurzamen. Natuurlijk op basis van de inkoop van groene stroom of de opwek van groene stroom op eigen terrein of eigen gebouwen. Jurgen van Oostrum van de Nederlandse vertegenwoordiging Calmatech International heeft in een presentatie een overzicht gegeven van de eigenschappen van IR licht in een presentatie een overzicht geven van de eigenschappen van IR licht, zoals golflengte, focussering en reflectie/indringsvermogen,die van belang zijn bij de vele toepassingen in lak- en coating processen.

EL Noord-Brabant