Afdeling Nederlandse Procestechnologen

 

De NPT is de belangrijkste community op het gebied van procestechnologie in Nederland. De NPT wil kennis en toepassing van de procestechnologie vergroten; de contacten tussen procestechnologen in binnen- en buitenland bevorderen; de kwaliteit van de kennis, het onderwijs en de opleidingen in de procestechnologie stimuleren en de mogelijkheid voor de leden om bij te blijven op hun vakgebied vergroten.

NPT is een gedeelde sectie van KIVI en KNCV (Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging).

Wil je lid worden van de KNCV?  Klik dan hier.

Onder procestechnologie verstaan wij de discipline die zich bezig houdt met het op industriële schaal omzetten van grondstoffen in gewenste produkten. Hieronder vallen de vakgebieden: Fysische Transportverschijnselen, Scheidingsprocessen, Apparaatkunde, Reactorkunde en Procesintegratie.

Veiligheid en milieutechnologie zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Een concreet doel is de vergroting van kennis en inzicht, en het toepassen daarvan, in de procesindustrie zoals de chemische industrie, olie- en gasindustrie, voedingsmiddelen-, farmaceutische-, biotechnologische- en metallurgische industrie.

Ons motto is "Connect and Guide"

Dit bereiken wie door:

  • Onderhouden van een actieve website
  • Publiceren van een vakblad: NPT Procestechnologie
  • Organiseren van regionale en landelijke activiteiten
  • Hechte samenwerking met andere organisaties, zoals het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en de European Federation of Chemical Engineers (EFCE)