De Afdeling Offshore Techniek heeft ca. 1050 leden.
Leden van Verdienste van de afdeling zijn ir. G.A. (Dolf) Heyning jr.†, dr. ir. J.L.F. (Jan) van Kessel en prof. dr. ir. J.H. (Jan) Vugts.
Ir. W.C (Wim) de Boom is houder van de KIVI Instituutserepenning.

Het algemene adres van de afdeling is: offshoretechniek@kivi.nl.

Noëlle Stolk-Fierloos voorzitter
Tom de Geus secretaris
Martijn Meijer penningmeester
Bertus Bernhard vicevoorzitter
Dimitris Kaltsas lid
Hanno Holtackers penningmeester UNFC
Hugo Romer lid
Marlot Boersma voorzitter DOT
Renate van Vliet lid
Sjoerd Meijer lid