Naast de financiële bijdrage van KIVI is de afdeling voor financiering van de activiteiten voor een groot deel afhankelijk van de bijdragen van sponsors. Zonder de sponsorbijdragen zouden wij onze activiteiten in de huidige vorm niet lang kunnen voortzetten.

Onderstaand een overzicht van de bedrijven die onze activiteiten in het huidige programmajaar gesteund hebben. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.