Afdeling Offshore Techniek

Offshore Techniek (OT) is de vakafdeling van KIVI met een sterke oriëntatie op de ontwikkelingen in de offshore industrie. De afdeling stelt zich ten doel “het bevorderen op een hoog niveau van de vakkennis van en onderlinge kontakten tussen ingenieurs met affiniteit tot de offshore industrie”. Als zodanig heeft de afdeling een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de offshore industrie in Nederland. De afdeling ondersteunt het streven naar informele contakten tussen de leden van de afdeling en andere belangstellenden, ongeacht hun bedrijf of achtergrond.

Jaarlijks worden een negental lezingenavonden georganiseerd in de periode van september tot en met mei, waarbij zoveel mogelijk op de actualiteit wordt ingespeeld.

De afdeling heeft thans ruim 1100 leden en kan zich verheugen op goede belangstelling voor de georganiseerde activiteiten: veelal 50-100 bezoekers per bijeenkomst.