Dijkontwerptool Wilma: een nieuwe, digitale manier van ontwerpen

L. Tiggelman, J.N. Wierenga, R. Winter, Geotechniek nr. 1, maart 2020, pagina 10

De dijkontwerptool Wilma op het VIKTOR-platform is een vernieuwde ontwerpomgeving voor de geotechnisch adviseur. De innovatie bestaat uit de combinatie van de slimheid en inzichten van de ontwerper en de oneindige rekenkracht van de computer via het platform. In de Wilmatool is de ontwerpsoftware voor de verschillende ontwerpmechanismen integraal gekoppeld en wordt de data conform de BIM-filosofie centraal beheerd. Volledige artikel


Bepaling van projectspecifieke paalklassefactoren met een snelle paaltest

P. IJnsen, G. Meinhardt, A. van der Sluis, M. van Delft, Geotechniek nr. 1, maart 2020, pagina 18

Voor het hoogbouwproject Adagio in Den Haag zal een bijzonder funderingsconcept worden toegepast. De fundering zal worden aangebracht vanuit de bestaande kelder met grondverdringende, geschroefde stalen buispalen met relatief grote buis- en puntdiameters. Volledige artikel


Evaluatie en voorspellen zettingen hoogbouw op basis van satellietdata

F.J.M. Hoefsloot, W.R. Wiersma, Geotechniek nr. 1, maart 2020, pagina 28

Hoogbouw in het westen van het land is onderhevig aan zetting ten gevolge van samendrukking van diepgelegen cohesieve lagen. De grootte van de samendrukking en kruipvervorming is afhankelijk van de belastingtoename in de samendrukbare lagen die wordt bepaald door gebouwafmetingen, permanente belasting en funderingsniveau. Daarnaast zijn de eigenschappen van de samendrukbare lagen van belang. Een grote onzekerheid vormt hierin de grensspanning of initiële kruipreksnelheid van deze lagen. Op basis van InSAR-satellietdata van bestaande hoogbouw kan de huidige zettingssnelheid worden gemeten en is een goede schatting mogelijk van met name de grensspanning in de samendrukbare lagen die leidt tot de waargenomen zettingssnelheid. Volledige artikel


Bepaling maaiveldzakking is meer dan alleen geotechniek

A.C.M. Kimenai, G. Bakker, L. Tiggelman, Geotechniek nr. 1, maart 2020, pagina 36

Bij het project ‘Verbreding Wilhelminakanaal’ te Tilburg is een studie verricht naar het effect van een grondwaterstandverlaging op de omgeving. Een van de aandachtsgebieden was een mogelijk te verwachten maaiveldverzakking door de grondwaterstandverlaging en de gevolgen ervan voor de bebouwde omgeving. Er is naast een geotechnische analyse ook een analyse gemaakt van de bodemkundige processen die kunnen optreden in samendrukbare lagen. Hieruit bleek dat deze processen gemiddeld circa 65% van de totale maaiveldverzakking kunnen veroorzaken. Volledige artikel


Ontwerp en uitvoering van paalfunderingen tot 1991. Deel 1 – de empirische periode tot 1952

H. Keijer, Geotechniek nr. 1, maart 2020, pagina 42

Dit artikel behandelt het ontwerp en de uitvoering van paalfunderingen tot 1991, toen daarvoor nog geen normen bestonden. Dit eerste deel behandelt de periode tot 1952, waarin paalfunderingen empirisch werden ontworpen. Volledige artikel


Lezingenmiddag NGO over duurzaamheid

J.K. van Deen, Geotechniek nr. 1, maart 2020, pagina 50

Op 21 november 2019 organiseerde de NGO een lezingenmiddag waarin een aantal aspecten van het thema ‘duurzaamheid’ aan de orde kwamen: hoe duurzaam is het inbrengen van geokunststoffen in de grond en hoe communiceer je daarover, hoe bevordert RWS dat zijn opdrachtnemers bijdragen aan RWS’ duurzaamheidsambities en hoe gaat een ingenieursbureau de uitdaging van een circulair ontwerp aan? Volledige artikel


Geogrid-verankerde damwanden, deel 2: full scale test

P. van Duijnen, O. Detert, A. Lavasan, J. van den Berg, D. König, R. Hölter, S. van Eekelen, Geotechniek nr. 1, maart 2020, pagina 53

Bij de aanleg van Windpark Krammer zijn de strekwanden rondom het sluizencomplex verbreed door gebruik te maken van met geogrids verankerde damwanden. Ter plaatse van een van de windturbines is een drievoudig met geogrid verankerde damwand proefbelast. De gemeten ankerkrachten in de geogrids en de verplaatsingen van de damwand zijn kleiner dan vooraf werd verwacht. Naar aanleiding van de metingen worden in het laboratorium van Deltares modelproeven uitgevoerd. In dit artikel wordt de uitgevoerde proef geanalyseerd met een 2D-analyse. Op basis daarvan worden handreikingen gegeven over de ontwerpaspecten van een met geogrids verankerde damwand. Volledige artikel